Teosofisk Samfunns tre formål

Teosofisk Samfunn (dannet i 1875), med sitt internasjonale hovedkontor i Adyar i India, har tre formål:

1. Å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge.

2. Å oppmuntre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap.

3. Å undersøke naturens skjulte lover og menneskets latente krefter.


Hva var bakgrunnen for disse formålene? Hvilke drøftelser fant sted i Samfunnet, som førte frem til ordlyden i formålene (i 1896), slik vi kjenner dem i dag. Må vi først og fremst se og forstå tilblivelsen av dem i lys av deres historiske kontekst? Er disse formålene like aktuelle for oss som lever nå?

Disse og andre spørsmål vil bli drøftet og forsøkt besvart i Jan Helges foredrag «Teosofisk Samfunns tre formål».

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen.

Det vil også være mulig å følge møtet fra Zoom. Her vil det bli lagt ut en Zoom link litt før møtet.

Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.00.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom?
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Hva er teosofi?

Teosofiskolen i regi av Losje Dharma.
Hvorfor ble Teosofisk Samfunn dannet?
Hva er den teosofiske bevegelsens historie og formål?
Er teosofi en religion, filosofi eller vitenskap?
Søndag 5. september vil vi komme inn på disse spørsmålene og forklare dem i lys av bidragene til noen av den teosofiske bevegelsens grunnleggere og pionerer.

Det er en glede å invitere Teosofisk Samfunns medlemmer og venner til det første foredraget i regi av Teosofiskolen.

Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom.

Her er Zoom linken: https://zoom.us/j/98677495230?pwd=cHUvWHprTm9YZGs1dENyTUprV1hVZz09

Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Det er også mulig å møte fysisk dersom du har avtalt dette på forhånd.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom?
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

DZYAN YOGA – en teosofisk vei til selverkjennelse

Den moderne teosofiske bevegelsen forbindes ofte med overlevering av «hemmelig kunnskap» fra et skjult broderskap til et knippe utvalgte og innviede mennesker som ledes trinnvis til selverkjennelse gjennom en esoterisk skolering.

Men, er det virkelig slik? Finnes denne kunnskapen kun tilgjengelig for disse utvalgte menneskene? Må man opptas i en esoterisk skole for å komme frem til en sann erkjennelse av tingenes tilstand? Eller, finnes det offentlig tilgjengelig informasjon som gjør oss i stand til å påbegynne en slik åndelig skolering selv?

Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og ordfører for Losje Dharma. Han har gjennom flere år forsket på en teosofiske vei til selverkjennelse gjennom sitt Dzyan Yoga Research Project. Han vil i dette foredraget dele fra sin forskning og forklare sin påstand om at Blavatsky, og andre tidlige teosofer, faktisk har delt kilder og informasjon som gjør oss i stand til å påbegynne en teosofisk skoleringsvei og åndelig erkjennelsespraksis på egenhånd.
https://dzyanyoga.wordpress.com/

Møtet foregår på Zoom 1. august kl. 17.15.

Lenke til Zoom-møtet finner du her:
https://zoom.us/j/99593001736?pwd=WnU0WmRiT0JsZlZzdFpjelk1WmJNUT09

Hvis du ikke kommer rett inn så kan du prøve å bruke følgende påloggingsinformasjon:

Meeting ID: 995 9300 1736
Passcode: 147322

Hvis du logger deg på før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Det er også mulig å møte fysisk dersom du har avtalt dette på forhånd.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Ta kontakt med Hildi på tlf. 413  94 122 ved spørsmål om arrangementet eller om du ikke kommer inn på Zoom.

Blavatskys meditasjonsdiagram

Søndag 4. juli kl. 17:15 vil Torstein A. Tobiassen gi en generell oversikt over Helena Petrovna Blavatskys Meditasjonsdiagram. Diagrammet ble diktert av Blavatsky i 1887 – 1888 i London til E.T. Sturdy. Han tilhørte hennes indre gruppe. Hun var på dette tidspunktet allerede helsemessig svekket, og døde 8. mai 1891. Diagrammet kom først på trykk på 1940 – tallet.

Etter innledningen åpnes det opp for dialog, ledet av en ordstyrer.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet foregår på Zoom.
Bli med på Zoom møtet: Lenke til Zoom

Hvis du ikke kommer rett inn kan du logge på med
Meeting ID: 916 6866 4038 Passord: 375608

Hvis du logger deg på før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet. Jeg slipper deg inn når klokken er 17.00.

Hvis du ikke kommer inn på Zoom, ta kontakt med Hildi (tlf. 413  94 122 ). Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

Teosofisk samfunn i Norge – et tilbakeblikk

Søndag 6. juni kl. 17.15 vil Torstein Tobiassen gi en oversikt over historien til Teosofisk Samfunn i Norge.

Tobiassen vil ta for seg den perioden han var generalsekretær i dette Samfunnet. Han vil gi en summarisk oversikt som danner utgangspunkt for spørsmål og menings-utveksling. Han vil også presentere Helena Petrovna Blavatskys (1831-1891) «Meditation Diagram». 

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 
Møtet foregår på Teams. Klikk her for å bli med på møtet. Om du ikke har Teams-app installert på maskinen din, velger du bare «Fortsett i denne nettleseren».  Kommer du ikke inn på Teams? Ta kontakt med Andreas: 479 78 355


Du må logge deg på Teams et kvarter før møtet begynner. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.


Vel møtt!

Livets enhet i lys religion, vitenskap og filosofi

Søndag 2. mai, kl. 17.15, vil Andreas Mikael Isberg dele noen refleksjoner rundt teosofiens lære om Livets enhet med utgangspunkt i tanker fremmet av Thomas Paine, Stephen Hawking og Baruch Spinoza. Etter innledningen vil det åpnes for dialog rundt hva et slikt monistisk livssyn kan innebære og om det kan relateres til den moderne teosofiske bevegelsens formål om å danne et universelt brorskap uten hensyn til rase, tro, seksuell legning eller sosial stilling.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Møtet finner sted på Teams.

Du må logge deg på Teams et kvarter før møtet begynner. Linken finner du her Møtet finner sted 2. mai kl. 17.15 på Teams. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!
Se mindre

Simone Weil

Simone WeilSøndag 4. april vil Audun Solberg holde foredraget «Mystikeren, filosofen, læreren, den politiske aktivisten og arbeideren Simone Weil, og hennes beskrivelse av og hennes tro på kjærlighet og rettferdighet»

Simone Weil (1909 – 1943) levde et intenst liv, der hun prøvde, og i stor grad klarte (i hvert fall slik foredragsholder ser det), og leve livet i tråd med egen tro og egne idealer. Audun tar utgangspunkt i 2 essays av Aasmund Brynildsen, som handler om Weils liv og tanker, samt blant annet Brynildsens oversettelse av Weils tekst «Kjærlighet til nesten». Andre tekstreferanser forekommer også. Blant annet oversettelser av Signe Kårstad og Christine Amadou. Etter foredraget vil det være mulig å stille spørsmål, samt diskutere tematikken.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

NB! Møtet finner sted på Teams og ikke som tidligere på Skype! Bli med på datamaskinen eller mobilappen. Klikk her for å bli med på møtet (Om du ikke har Teams-app installert på maskinen din velger du bare «Fortsett i denne nettleseren» )

Kommer du ikke inn på Teams? Ta kontakt med Andreas: 479 78 355
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

ER SRI RAMAKRISHNAS ORD AKTUELLE FOR OSS I DAG?

På søndag 7. mars kl. 17.15 vil Jan Helge fortelle litt om Sri Ramakrishna, denne svært spesielle mannen som ble født i 1836 i en liten landsby noen kilometer fra Kolkata, i Vest-Bengal, øst i India.

Hvem var han? Hva var det ved hans ord og vesen som tiltrakk seg tusenvis av mennesker, ikke bare tilhengere av hinduismen (eg. Sanatana Dharma, «den evige veien»), men også mennesker fra ulike religioner og spiritualiteter? Er Sri Ramakrishnas ord aktuelle for oss i dag?

Jan Helge vil forsøke å besvare disse spørsmålene og i tillegg si litt om hvorfor Sri Ramakrishnas ord betyr mye for ham.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

NB! Møtet finner sted på Teams og ikke som tidligere på Skype! 

Klikk her for å bli med i møtet

Du kan logge deg på et kvarter før møtet begynner.

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Falske brev med Teosofisk Samfunns logo

Teosofisk Samfunn i Norge (TSN) har i den senere tid fått henvendelser fra flere som forteller at de har fått brev fra noen som gir seg ut for å være Teosofisk Samfunn, hvor også Samfunnets logo og ordene ‘TS 1971-1972’ og ‘Mennesket – hvorfra, hvorhen’ er påført. Brevene tar for seg temaer som krig, penger og fred, fremmer bestemte politiske synspunkter, forherliger rasedyrkelse og advarer mot raseblanding.

Enhver som kjenner til Teosofisk Samfunn og dets tre formål, forstår selvsagt at disse brevene ikke kommer fra Samfunnet.


I løpet av kort tid har vi som nevnt, fått flere henvendelser om slike brev. Vi kan ikke se bort ifra at vi får enda flere henvendelser. Det kan også være at brev er sendt til andre som ikke sier ifra om det.

Teosofisk Samfunn i Norge ser svært alvorlig på dette og kommer derfor til å politianmelde ovenstående forhold.

Brobygging mellom spiritualitet og vitenskap

Søndag 7. februar vil Halldór Bragason snakke om brobygging mellom vitenskap og spiritualitet. Foredraget tidligere holdt av Halldór Haraldsson i Teosofisk samfunn på Island og er oversatt av Halldór Bragason.

Lenge før kvantefysikken avdekket kvarker – protonenes og nøytronenes byggesteiner, påpekte Blavatsky (1831-1891) at atomene ikke var de minste partiklene i oss selv og i alt som omgir oss. Dette er ett av flere eksempler på innsikter hun fikk uten å gå via naturvitenskapelige metoder, men som i dag bekreftes i kvantefysikken.

Dette foredraget undersøker ulike innfalsvinkler til forståelse av menneskelige fenomener. Foredraget forsøker å bygge en bro mellom en spirituell og vitenskapelig tilnærming til denne forståelsen.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din Skype adresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på Skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 7. februar kl. 17.15 på Skype.
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!