VIKTIG INFORMASJON

Vanligvis har vi teosofimøter den første søndagen i måneden. Dette får vi av ulike grunner ikke gjennomført søndag 7. mai.

Neste teosofimøte blir derfor søndag 4. juni.

Mer informasjon om møtet kommer.

Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Om sinnets dobbeltnatur

Søndag 2. april kl. 17.15 vil Halldor Bragason holde foredraget «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Om sinnets dobbeltnatur.»

Foredraget er basert på en oversettelse av artikkelen med samme navn i det islandske teosofiske tidsskriftet Gálgleri. Foredraget handler om menneskets dobbeltnatur som halvt guddommelig og halvt dyrisk vesen. Det en analyse av menneskets konstitusjon på nåværende utviklingstrinn.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det også være mulig å delta på Zoom. Lenke til Zoom blir lagt ut her ca. 15 min. før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.15.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog. Synspunkter og meninger presentert av foredragsholder og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mob. tlf: 413 94 122.

Vel møtt!

Treet til kunnskap om godt og ondt

Utvisningen av Adam og Eva, av Benjamin West

Søndag 5. mars fra kl. 17.15 vil Jan Helge Francesco Olsen holde foredraget  Treet til kunnskap om godt og ondt.

I dette foredraget vil Olsen forsøke å beskrive indre bilder han fikk under meditasjon for 23 år siden, i september 2000, om menneskets tilblivelse og det mysteriøse «treet til kunnskap om godt og ondt», som omtales i 1. Mosebok i Bibelen. Han vil dele erfaringer fra meditasjonen som kan bidra til nye perspektiver på denne beretningen.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det også være mulig å delta på Zoom. Lenke til Zoom blir lagt ut her ca. 15 min. før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.15.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog. Synspunkter og meninger presentert av foredragsholder og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mob. tlf: 413 94 122.

Vel møtt!

KARMA

Teosofiskolen i regi av Losje Dharma

KARMA
I generell forstand forteller karma-loven oss at vi lever i et univers av moralsk orden så vel som et av fysisk orden – et rettferdig univers. Det ser ut til å innebære en slags kosmisk intelligens, ikke bare materiens upersonlige, mekaniske handling. Men siden det neppe er mulig at alle karmiske reaksjoner kan forekomme i samme menneskelige levetid, sies det at læren om reinkarnasjon er karma-lovens tvillinglære.

Foredragsholder
Andreas Mikael Isberg, er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo.

Sted
Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk vil det også være mulig å delta på Zoom. Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 15 min før møtet begynner.

Tidspunkt
Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15.

Dialog
Etter foredraget åpnes det opp for dialog. Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Kontakt
Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

HVEM ER JEG?

Søndag 8. januar vil Jan Helge Francesco Olsen holde foredraget Kan ord av Sri Ramana Maharshi (1879-1950) og ord av Yehoshua (Jesus) gjengitt i Evangeliet etter Johannes (ca. 100 e.Kr.) kaste lys over «Hvem Er Jeg?«.

Jan Helge er vise-organisasjonssekretær i Teosofisk Samfunn i Norge.

Sted:
Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og Zoom.

Tidspunkt:
Kl. 17.15

Lenke til Zoom blir lagt ut her 10 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog. Kommer du ikke inn på linken så kontakt webansvarlig.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122.

Velkommen skal du være! 

Markeringen av Kristi fødsel fra et teosofisk perspektiv

Den 4. desember kl. 17.15 er det duket for julebord og foredrag i Utsiktsveien 3.

Foredragsholder, Andreas Mikael Isberg, er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo. Han vil snakke om markeringen av Kristi fødsel fra et teosofisk perspektiv.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk til foredraget vil det også være mulig å delta på Zoom. 

Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 15 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet til møtet begynner. Etter foredraget åpnes det opp for dialog. 

Etter dette er det julebord for de som har møtt frem i Utsiktsveien. Alle tar med seg noe til bordet og en liten symbolsk julegave.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Hvordan er det å dø?

Foredragsholder, Halldor Bragason, har vært medlem av Teosofisk Samfunn siden 1963 og var losjeformann av Teosofisk Samfunn på Island. Han vil den 6. november holde foredraget «Hvordan er det å dø?» basert på boken «Life after Life» av Reymond Moody. Moody har forsket på opplevelser i forbindelse med personer som har dødd en klinisk død og har blitt vekket til live igjen.

Sted:
Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og Zoom.

Tidspunkt:
Kl. 17.15

Lenke til Zoom blir lagt ut her 15 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog. 

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Ord av Sri Ramakrishna

I mars i fjor holdt Jan Helge foredraget «Er Sri Ramakrishnas ord aktuelle for oss i dag?». Søndag 2. oktober vil han gå nærmere inn på hvor universelle Sri Ramakrishnas ord er, hvordan hans uttalelser har kraft i seg til å forene mennesker, ´uavhengig av rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge´, som det også sies i Teosofisk Samfunns første formål.

Foredragsholder, Jan Helge Francesco Olsen, er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og har tidligere vært organisasjonssekretær i samfunnet.

Sted:
Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og Zoom. Da foredragsholder er blitt syk og må holde seg hjemme, holder han foredraget kun på zoom. Skulle du uansett ønske å delta på møtet i Utsiktsveien 3 på Strømmen, er du selvsagt hjertelig velkommen til det. I så fall må du uansett lytte til foredraget på din PC, iPad eller mobiltelefon, samtidig som du også fysisk kan treffe andre teosofi-interesserte.

Tidspunkt:
Kl. 17.15

Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 30 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog. 

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Reinkarnasjon

Teosofiskolen i regi av Losje Dharma

Reinkarnasjon betyr “å bli født igjen i et legeme av kjøtt og blod». Det er teorien, eller forestillingen om at mennesker fødes i en fysisk kropp, ikke bare én, men mange ganger.

I foredraget som holdes 4. september tas det utgangspunkt i den kjente teosofen ,Vicente Hai Chin, Jr., sin fremstilling av temaet.

Foredragsholder, Andreas Mikael Isberg, er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo. Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk vil det også være mulig å delta på Zoom.

Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 30 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Hellig geometri i drømmer

Søndag 14. august vil Henrik Sælid holde et foredrag om hellig geometri.

Sælid vil i dette foredraget drøfte hvordan hellig geometri kan tre frem i våre drømmer, og hvordan den forholder seg til dimensjoner som «tid og sted». Han vil ta utgangspunkt i egne drømmeerfaringer.

Han vil også snakke om bildet Waterfall av den nederlandske kunstneren M. C. Escher og reise spørsmålet: Er dette bildet bare lek med former eller sier det noe om opphevelse av tiden?

Møtet finner sted søndag 14. august 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom. Zoom linken blir lagt ut her kort tid før møtet begynner: Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og det blir enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122