HVEM ER JEG?

Søndag 8. januar vil Jan Helge Francesco Olsen holde foredraget Kan ord av Sri Ramana Maharshi (1879-1950) og ord av Yehoshua (Jesus) gjengitt i Evangeliet etter Johannes (ca. 100 e.Kr.) kaste lys over «Hvem Er Jeg?«.

Jan Helge er vise-organisasjonssekretær i Teosofisk Samfunn i Norge.

Sted:
Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og Zoom.

Tidspunkt:
Kl. 17.15

Lenke til Zoom blir lagt ut her 10 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog. Kommer du ikke inn på linken så kontakt webansvarlig.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122.

Velkommen skal du være! 

Markeringen av Kristi fødsel fra et teosofisk perspektiv

Den 4. desember kl. 17.15 er det duket for julebord og foredrag i Utsiktsveien 3.

Foredragsholder, Andreas Mikael Isberg, er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo. Han vil snakke om markeringen av Kristi fødsel fra et teosofisk perspektiv.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk til foredraget vil det også være mulig å delta på Zoom. 

Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 15 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet til møtet begynner. Etter foredraget åpnes det opp for dialog. 

Etter dette er det julebord for de som har møtt frem i Utsiktsveien. Alle tar med seg noe til bordet og en liten symbolsk julegave.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Hvordan er det å dø?

Foredragsholder, Halldor Bragason, har vært medlem av Teosofisk Samfunn siden 1963 og var losjeformann av Teosofisk Samfunn på Island. Han vil den 6. november holde foredraget «Hvordan er det å dø?» basert på boken «Life after Life» av Reymond Moody. Moody har forsket på opplevelser i forbindelse med personer som har dødd en klinisk død og har blitt vekket til live igjen.

Sted:
Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og Zoom.

Tidspunkt:
Kl. 17.15

Lenke til Zoom blir lagt ut her 15 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog. 

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Ord av Sri Ramakrishna

I mars i fjor holdt Jan Helge foredraget «Er Sri Ramakrishnas ord aktuelle for oss i dag?». Søndag 2. oktober vil han gå nærmere inn på hvor universelle Sri Ramakrishnas ord er, hvordan hans uttalelser har kraft i seg til å forene mennesker, ´uavhengig av rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge´, som det også sies i Teosofisk Samfunns første formål.

Foredragsholder, Jan Helge Francesco Olsen, er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og har tidligere vært organisasjonssekretær i samfunnet.

Sted:
Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og Zoom. Da foredragsholder er blitt syk og må holde seg hjemme, holder han foredraget kun på zoom. Skulle du uansett ønske å delta på møtet i Utsiktsveien 3 på Strømmen, er du selvsagt hjertelig velkommen til det. I så fall må du uansett lytte til foredraget på din PC, iPad eller mobiltelefon, samtidig som du også fysisk kan treffe andre teosofi-interesserte.

Tidspunkt:
Kl. 17.15

Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 30 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog. 

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Reinkarnasjon

Teosofiskolen i regi av Losje Dharma

Reinkarnasjon betyr “å bli født igjen i et legeme av kjøtt og blod». Det er teorien, eller forestillingen om at mennesker fødes i en fysisk kropp, ikke bare én, men mange ganger.

I foredraget som holdes 4. september tas det utgangspunkt i den kjente teosofen ,Vicente Hai Chin, Jr., sin fremstilling av temaet.

Foredragsholder, Andreas Mikael Isberg, er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo. Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk vil det også være mulig å delta på Zoom.

Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 30 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Hellig geometri i drømmer

Søndag 14. august vil Henrik Sælid holde et foredrag om hellig geometri.

Sælid vil i dette foredraget drøfte hvordan hellig geometri kan tre frem i våre drømmer, og hvordan den forholder seg til dimensjoner som «tid og sted». Han vil ta utgangspunkt i egne drømmeerfaringer.

Han vil også snakke om bildet Waterfall av den nederlandske kunstneren M. C. Escher og reise spørsmålet: Er dette bildet bare lek med former eller sier det noe om opphevelse av tiden?

Møtet finner sted søndag 14. august 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom. Zoom linken blir lagt ut her kort tid før møtet begynner: Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og det blir enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Hellig geometri i drømmer

Søndag 14. august vil Henrik Sælid holde et foredrag om hellig geometri.

Sælid vil i dette foredraget drøfte hvordan hellig geometri kan tre frem i våre drømmer, og hvordan den forholder seg til dimensjoner som «tid og sted». Han vil ta utgangspunkt i egne drømmeerfaringer.

Han vil også snakke om bildet Waterfall av den nederlandske kunstneren M. C. Escher og reise spørsmålet: Er dette bildet bare lek med former eller sier det noe om opphevelse av tiden?

Møtet finner sted søndag 14. august 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom. Zoom linken blir lagt ut her kort tid før møtet begynner: Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og det blir enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Sommeravslutning med foredrag

Interesse og oppmerksomhet

N. Sri Ram

Dette foredraget som heter «Interesse og oppmerksomhet» er basert på en artikkel av N. Sri Ram, forhenværende president i Teosofisk Samfunn. Artikkelen er oversatt av Halldór Bragason.

Foredraget handler om hvordan vår evne til å vise full interesse for et emne virker inn på andre grunnleggende faktorer i tankevirksomheten.

Halldór vil innledningsvis komme med noen egne refleksjoner som handler om hvordan røkte eller foredle sinnet.

NB. Vanligvis har vi møter den første søndagen i måneden, men denne gangen gjør vi et unntak og møtet finner sted søndag 12. juni 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom. 

Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Dette er en sommeravslutning og det vil ikke bli holdt flere møter før til høsten.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på telefon: 413 94 122

Hvit lotusdag

Kjære medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn Norge! Den 8. mai markerer mange teosofer og andre som interesserer seg for teosofi, Hvit Lotusdag, til minne om Helena Petrovna Blavatsky (12. august 1831- 8. mai 1891). Det var Henry Steel Olcott, Teosofisk Samfunns første president, som anbefalte å kalle Blavatskys dødsdag Hvit Lotusdag. Søndag 1. mai vil Andreas Mikael Isberg holde et innledende foredrag om Blavatsky og hennes bidrag til den moderne teosofisk bevegelsen.

Møtet finner sted 1. mai 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom. 
Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og det blir enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Jan Helge på telefon: 978 20 118

Miraklene i Lourdes

Hellige Bernadette, 17 år

Søndag 3. april 2022 kl. 17.15 vil Hildi dele en artikkel skrevet av Halldor Haraldsson i det islandske teosofitidsskriftet Gangleri. Artikkelen er oversatt til norsk av Halldor Bragason.

Foredraget handler om miraklene i Lourdes, en liten by i sør-Frankrike. Den hellige Bernadette av Lourdes er kjent for at Jesu mor Maria åpenbarte seg for henne og instruerte henne i å reise et kapell i nærheten av Lourdes. I en grotte gravde hun frem en kilde som ble fylt av helbredende vann.

Møtet finner sted 3. april 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom.
Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner: Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og det blir enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Hellige Bernadettes legeme