Månedlige arkiver: september 2016

Stiftelse av Østfold fylkeslag

mosshavnSøndag 28.08.2016 ble Østfold fylkeslag av Teosofisk Samfunn i Norge stiftet. Vi var seks personer som møttes og snakket sammen om hvordan Teosofisk Samfunn kan bli en arena for å bringe mennesker sammen og være med på å skape gjensidig respekt og forståelse mellom alle mennesker gjennom studier, refleksjon og dialog her i Østfold.

Vi bestemte oss for å møtes 1 gang i måneden for dzyansamling og studiesirkel og det første temaet for studiesirkelen blir N. Sri Rams lille bok «Menneskelig fornyelse». Vi var alle enige om at Teosofisk Samfunn har en fornyet aktualitet i vår samtid og at å arbeide for mellommenneskelig toleranse og dialog er av største viktighet. Vi var også enige om at for å kunne forstå hverandre er vi også nødt til å forstå oss selv og vår egen menneskelighet, derfor legges det også til rette for at vi kan påbegynne et individuelt arbeid på oss selv med støtte fra de andre.

Teosofisk Samfunn har for tiden kun 1 aktivt lokallag i Norge, men det er vårt håp at det vil dannes flere lokallag som vil jobbe ut fra samfunnets tre formål og med respekt for vedtektene om tankefrihet og uavhengighet.

Om du kunne tenke deg å bli medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Østfold fylkeslag, kan du kontakte fylkeskoordinator Andreas Mikael Isberg på e-post ostfold (a) teosofisksamfunn.no