Månedlige arkiver: juli 2017

Sommerhilsen fra den nye organisasjonssekretæren

Kjære medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn,

Andreas Mikael Isberghåper dere alle har hatt en god sommer og at dere har samlet nye krefter i lyset av solen som vi har vært så heldige å se så mye til i sommer (i alle fall her på østlandet), og at dere er klare for en spennende høst med nye temaer, hyggelig samvær og kilder til indre fordypning.

Siden i våres har det skjedd noen endringer i Teosofisk Samfunn i Norge som jeg ønsker å dele med dere her.

2. april 2017 overtok jeg vervet som organisasjonssekretær i Teosofisk Samfunn i Norge. I den anledning vil jeg rette en stor takk til Saleh Noshie, vår tidligere organisasjonssekretær, som i en utfordrende periode har holdt liv i Samfunnet. Jeg vil også takke Agnes Gåsemyr, Chittaranjan Sathapathy, Pablo Sender, Tim Boyd, og de mange andre medlemmene som har har inspirert meg gjennom en årrekke og som har vært med på å modernisere og aktualisere Samfunnet. En spesiell takk går også til min gode venn Sonny Gustavsson, fra Teosofisk Samfunn i Sverige, som gjennom våre engasjerende samtaler og begeistrende overtalelsesevne overbeviste meg om at dette var noe jeg burde tørre å gjøre.

Vervet som organisasjonssekretær er noe jeg har tatt fatt på med stor ydmykhet og jeg ser på det som et stort ansvar å tre inn i rekken av fremstående medlemmer som har innehatt dette vervet tidligere og videreføre deres arbeid. Det er mitt håp at jeg kan være med på å bidra til holde den teosofiske bevegelse levende her i Norge. Jeg opplever at Teosofisk Samfunn i Norge, og internasjonalt, har en fornyet aktualitet i vår tid.

Da Teosofisk Samfunn ble stiftet i 1875 i USA og startet det vi i dag omtaler som “den moderne teosofiske bevegelsen”, var det i en tid hvor slaveriet var avskaffet kun et tiår tidligere, hvor den industrielle revolusjonen akkurat var i ferd med å spre seg fra Europa til USA, og troen på en naturvitenskap som kunne forklare alt med et mekanisk verdensbilde var sterk. Det var en tid da koloniene fortsatt blomstret og den rasistiske forestillingen om de hvite europeeres overlegenhet rådet. Det var i denne tiden at Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, og de andre pionerene i Teosofisk Samfunn, introduserte den revolusjonerende tankene om menneskeslektens universelle brorskap, verdens og tilværelsens grunnleggende enhet og samhørighet, og at det finnes en tidløs, dyp visdom uttrykket i alle verdens visdomstradisjoner.

I dag er disse tankene nærmest blitt allemannseie og ord og uttrykk som “Reinkarnasjon”, “Karma”, “Chakra”, “Meditasjon”, “Yoga”, etc, er kjent for de fleste. På den tiden da den moderne teosofiske bevegelsen startet var de derimot ukjent for de fleste, og det er i stor grad takket være den tidens medlemmers uttrettelige innsats for å gjøre visdomstradisjonene kjent for allmennheten- spesielt østens buddhistiske og hinduistiske tradisjoner, at dette i dag er tilfellet.

Ser vi på verden i dag, ser vi at det arbeidet de teosofiske pionerene gjorde har hatt en stor og positiv innflytelse på verden. Samtidig ser vi at denne kunnskap om visdomstradisjonen i seg selv ikke er nok og det at fortsatt eksisterer steile ideologiske, religiøse og sosiale fronter. Det kreves mer for å skape fred i verden.

Det er her jeg tenker at Teosofisk Samfunn har en fornyet aktualitet og rolle i vår tid og det er mitt håp at Teosofisk Samfunn kan bli en arena hvor mennesker av ulik bakgrunn – sosial, kulturell eller religiøs, kan komme sammen for å lære mer om hverandre i en atmosfære av gjensidig respekt å plante en kime til fredelig sameksistes. Om vi et lite øyeblikk kunne åpne våre sinn og fordomsfritt å gå i dybden av våre visdomstradisjoner, kaste et blikk inn i vårt eget indre, er jeg sikker på at vi vil kunne oppdage de evige sannheter og lovmessigheter som ligger til grunn for dem alle. Kanskje vil dette kunne avsløre den underliggende realitet vi alle deler og synliggjørevårt universelle brorskap, og vekke våre følelse av samhørighet, medfølelse og medmenneskelighet.

Under Teosofisk Samfunns motto: satyam nasti paro dharma (“Det finnes ingen doktirne høyere enn sannheten”) og hengivelse til samfunnets tre formål, er det min overbevisning at dette kan skje.

De kommende årene vil jeg arbeide for dannelsen av lokallag hvor medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn kan komme sammen for studier, dialog og meditasjon, og slik komme til selvinnsikt og erkjennelse av livets realiteter i en ånd av sant, universelt brorskap.

Videre er det min plan og starte det langstiktige arbeidet med å etablere et nasjonalt teosofisk senter og bibliotek i, eller nær, hovedstaden, samt å blåse liv i den teosofiske sommerskolen, som i tidligere år har vært en kilde til innsikt, erkjennelse og inspirasjon.

Jeg håper å treffe både gamle venner og nye bekjentskap i høsten som kommer, fra dypet av mitt hjerte sender jeg dere alle et ønske om sann fred, sann frihet og sann lykke for dere alle.

 

Med vennlig hilsen,

Andreas Mikael Isberg

Organisasjonssekretær,
Teosofisk Samfunn i Norge