Månedlige arkiver: februar 2019

Patanjalis Yogasutraer

Velkommen til foredraget Funderinger over Patanjalis Yogasutraer søndag 3. mars kl. 17.15 i Utsiktsveien 3 på Strømmen. Dette foredraget, som opprinnelig ble holdt av den islandske teosofen Sverrir Bjarnason, holdes denne søndagen av Halldor Bragason, som har vært tilknyttet Teosofisk Samfunn siden 1963.

Yogasutraene regnes som det eldste skrift man har om yoga, som alle senere yogatradisjoner springer ut av. Yogasutraene ble skrevet mellom år 200 f.Kr. og 500 e.Kr. Dette er et skrift som er like aktuell for nåtidens menneske som den var for ca 2000 år siden.

Vi vil innlede møtet med en kort, guidet felles meditasjon og åpner for drøftelser av temaet etter foredraget. Det blir også enkel bevertning.

Kontaktperson for lokallaget: Audun Solberg, tlf. 905 68 474.

Vel møtt!

bilde yoga

Hva er teosofi?

Teosofisk seglMed utgangspunkt i leksjonen som fulgte med Medlemsbrevet i januar 2019 vil Andreas Mikael Isberg holde et foredrag hvor han går inn på forskjellige perspektiver på teosofi: som filosofi, som religion og som vitenskap.

Da det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker av ulik bakgrunn, perspektiv og ideologi blir det derfor etter foredraget mulighet for dialog. Alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Dato: 17.02.2019
Tid: 16.00-17.30
Sted: Vestre kanalgate 6, 1516 Moss
Arrangør: Moss lokallag