Månedlige arkiver: mars 2019

Påskemysteriet som innvielsesritual

Velkommen til foredrag på Strømmen lokallag søndag 7. april kl. 17:15.

Jan Brisum, som tidligere har holdt foredragene «Praktisk teosofi og selvstyrt utvikling» og «Esoterisk teosofi», vil denne gangen snakke om påskemysteriet som innvielsesritual, om hvem Jesus fra Nasareth var ut fra et teosofisk perspektiv og om betydningen av tilgivelse for å kunne påskynde karmiske prosesser.

Han vil dessuten se nærmere på enkelte kognitive metoder, som han mener kan ha en hjelpende effekt for å øke vår lydhørhet overfor et åndelig budskap og for selvutvikling.

Både under og etter foredraget vil det være mulig å stille spørsmål, og vi setter også av tid til samtale/ diskusjon. Som vanlig vil Halldor Bragason stå for enkel bevertning.

Vel møtt!

Kontaktperson for lokallaget: Audun Solberg, tlf. 905 64 74

Menneskets konstitusjon i lys av teosofien

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I den anledning er det vår glede å kunne invitere til følgende program:

Multidimensional being - energetic body - spirit and soul - meditation flower of life

MENNESKETS KONSTITUSJON I LYS AV TEOSOFIEN

Den moderne teosofiske bevegelsen har gjennom sine bidrag gitt oss mulighet til en dyp forståelse av mennesket som et multidimensjonelt vesen i et multidimensjonelt univers.

Det vil i foredraget bli gitt en grunnleggende innføring i det teosofiske menneskebildet og hvordan dette kan hjelpe oss til en dypere erkjennelse av vårt eget vesen og den verden vi er en del av.

Da det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker av ulik bakgrunn, perspektiv og ideologi, vil det etter foredraget åpnes for dialog omkring temaet. Alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill og refleksjoner knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholder og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Dato: 17.03.2019
Tid: Kl. 16.00-17.30
Sted: Vestre kanalgate 6, 1516 Moss
Arrangør: Moss lokallag
Facebook: Menneskets konstitusjon i lys av teosofien