Månedlige arkiver: juli 2019

Yama og Niyama – aktuelt for nåtidsmennesket?

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I dén anledning er det vår glede å kunne invitere til bilde yamaniyamafølgende program:

Søndag 4. august kl. 17.15 holder Jan Helge Francesco Olsen foredraget «Yama og Niyama – aktuelt for nåtidsmennesket?» Foredraget holdes i Utsiktsvn. 3 på Strømmen.
I den gamle indiske teksten Yogasutraene, skrevet av Patanjali (muligens ca 200 år f.v.t.) beskrives «Ashtanga», ofte omtalt som «Den åttedelte vei» eller»sti». (Ashtanga, sanskrit: ashta=åtte; anga=lem el. gren) Ifølge disse sutraene eller aforismene kan man ved trofast og regelmessig praksis av ashtanga ikke bare foredles som menneske, men også forenes med Brahman. (Andre betegnelser som benyttes, er Gud, Altet, Det absolutt Uendelige, Verdenssjelen, Parashiva m. fl.)
Jan Helge vil i dette foredraget ha fokus på to av disse «grenene»: Yama (moralsk/etisk disiplin) og Niyama (positive øvelser/plikter/observering) og deres ti anliggender.
Hvilken verdi kan det ha for oss i dag å forsøke å praktisere Yama og Niyama? Er de kun forbeholdt yoga-aspiranter eller yogier? Hva med folk som tilhører andre religioner enn de mange åndsstrømninger vi finner innen hinduismen? Og hva med ateister eller agnostikere? Kan Yama og Niyama være aktuell praksis for dem?
Disse og andre spørsmål vil Jan Helge forsøke å gi svar på.
Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Det blir derfor etter foredraget mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.
Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning.
Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.
Vel møtt!

(Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.)