Blavastky og Olcott på jakt etter den «ekte» buddhismen

Tor Husby ønsker søndag den 7.6.20 kl. 17.15 å snakke om Blavatsky og Olcotts møte med Buddhismen og hvordan Teosofien påvirket moderne Buddhisme. Han tar utgangspunkt i The Voice of the Silence og flere kortere artikler og viser hvordan Blavatsky og Olcott hadde to ulike måter å forholde seg til relasjonen mellom Buddhisme og Teosofi.
Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.
Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst 1/2 time før møtet begynner.
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.
Vel møtt!