Månedlige arkiver: juli 2020

Teosofi som levende realitet

teosofibilde
Pionerene i den moderne teosofiske bevegelsen presenterte et sett med læresetninger som var revolusjonerende nye og radikale. De påsto at vi alle er en del av et levende hele, at vi som individer reflekterer de kosmiske og guddommelige prosessene som ligger til grunn for hele tilværelsen – fra de store galaksene til de usynlige atomene, og at vi kan bli i stand til å komme i kontakt med den tidløse visdommen som er virksom i dem.
Den moderne teosofiske bevegelsen har produsert en rik og mangfoldig litteratur som har inspirert til dannelsen av mangfoldige studiegrupper, foredrag og samtaler, men om man ønsker å gjøre teosofi til noe mer enn et teoretisk og eksotisk samtaleemne, er man nødt til å gjøre en anstrengelse ved å vende blikket innover og dykke dypt inn i sitt eget indre.
Andreas Mikael Isberg vil presentere noen av de teosofiske læresetningene og bidra til hvordan disse kan benyttes i en selvutforskningsprosess, hvor målet er en dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen og åndelig selvforvandling.
Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.
Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner,
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.
Vel møtt!