Månedlige arkiver: august 2020

Tankefrihet og autoritesdyrkelse

ts møte bildeJan Helge har tidligere, i underkant av 20 år, vært medlem av Antroposofisk selskap, og har siden 2012 vært tilsluttet teosofigruppen på Strømmen. Han ble formelt medlem i Teosofisk samfunn i 2018.

Spørsmål som har opptatt ham, er: I hvilken grad gis det i praksis rom for tankefrihet i Antroposofisk selskap og i Teosofisk samfunn? Kommer deres vedtekter/lover til uttrykk innen disse bevegelsene? Hersker det autoritetsdyrkelse i dem?

The General Council i Teosofisk samfunn oppfordrer medlemmene til ‘uten frykt å utøve sine egne rettigheter til tankefrihet og til å uttrykke disse’. I Vedtekter for Antroposofisk selskap sies det noe lignende, at det blant annet vil «anspore til fri åndserkjennelse» og vil ‘avvise sekterisme og dogmatikk’.

Jan Helge vil i dette foredraget fortelle om noen av sine erfaringer i Antroposofisk selskap og i Teosofisk samfunn.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 6. sept. kl. 17.15 på Skype

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg
(tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!