Månedlige arkiver: september 2020

Veien til Tao

Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet.
I dette foredraget, søndag 4. oktober, vil Audun Solberg holde foredraget «Veien til Tao». Et mål Blavatsky (en av stifterne av Teosofisk Samfunn) satte seg, var å finne noe grunnleggende felles ved ulike religioner og mytologier. I «The Secret Doctrine» og «The Key to Theosophy» beskriver hun «en absolutt væren» (ONE ABSOLUTE BE – NESS). Det vil si den rotløse roten til alt som eksisterer og noen gang kommer til å eksistere. Det er utenkelig og da også ubeskrivelig. Det er evig og grenseløst. Det er væren heller en «å være».

I dette foredraget skal Audun Solberg snakke om Tao. Han tar utgangspunkt i aforismesamlingen «Tao Te Ching» og boka «The Bock og Chuang Tzu». De er hovedbøkene bak kinesisk Taoisme. Tao kan både vise til «det ubeskrivelige» og «evige», men også det enkelte menneskes vei mot harmoni med dette evige, grenseløse. Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 4. oktober kl. 17.15 på Skype. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!