Månedlige arkiver: oktober 2020

Norrøn tradisjon. Nettarrangement

Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet. Samfunnet oppmuntrer til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap.

Søndag 1. november får Strømmen lokallag besøk av Ragnar Kielland og Henrik Lysøe, som vil holde foredrag over temaet «Rekonstruksjon av norrøn tradisjon ved hjelp av synkretisk indo-europeisk tradisjonalisme».

Sammen driver Ragnar og Henrik Norse Tradition (se facebook.com/norsetradition), og de arrangerer fortløpende både temakvelder og helge retreats.Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderne og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Det vil bli satt av tid til spørsmål og drøftelser etter foredraget.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skype adresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet.

Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner.Møtet finner sted 1. november kl. 17.15 på Skype.

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg
(tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.Vel møtt!