Månedlige arkiver: november 2020

TEOSOFISK SAMFUNN 145 ÅR

Kjære medlemmer i Teosofisk Samfunn og andre teosofi interesserte!

I dag, 17. november 2020, er det nøyaktig 145 år siden Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge og noen andre dannet Teosofisk Samfunn (Theosophical Society) i New York.

Samfunnets internasjonale hovedkontor ble flyttet til Adyar (Chennai) i India i 1905, hvor det fortsatt ligger og har nå seksjoner, losjer, mindre grupper og frittstående medlemmer spredt rundt omkring i alle verdensdeler. I Norge har vi per dags dato to lokale grupper – én på Strømmen og én i Moss (begge i Viken fylke) – samt Losje Dharma i Oslo.

Siden mars og frem til nå har vi fra Strømmen lokallag første søndag i hver måned holdt foredrag på Skype grunnen corona-pandemien. Vi gleder oss naturligvis til vi igjen kan åpne for fysiske møter.

Noen har spurt om hva Teosofisk Samfunns oppgave er. Svaret på det er at det ser det som sin oppgave å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet. I det første av Samfunnets tre formål sies det at vi ønsker «å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge». Når vi observerer de mange konflikter i verden som kan springe ut av uvitenhet, fordommer og manglende selvinnsikt og samtidig reflekterer over Teosofisk Samfunns oppgave og dets formål, ser vi at teosofien fortsatt har en viktig plass i verden.

Alt godt ønskes dere alle fra

Jan Helge Francesco Olsen, organisasjonssekretær i Teosofisk Samfunn i Norge