Tidsskriftet The Theosophist

Vol142No3 Dec2020 Cover

Teosofisk Samfunn i Norge gjør oppmerksom på at det er mulig å laste ned Samfunnets internasjonale tidsskrift, The Theosophist, gratis. Du finner det ved å gå inn på ts-adyar.org (The Theosophical Society International Headquarters Adyar), klikker på «Learn» og deretter på «Books and Magazines«. På vår internasjonale hjemmeside har du også anledning til å abonnere gratis på Adyar eNewsletters.