Månedlige arkiver: februar 2021

ER SRI RAMAKRISHNAS ORD AKTUELLE FOR OSS I DAG?

På søndag 7. mars kl. 17.15 vil Jan Helge fortelle litt om Sri Ramakrishna, denne svært spesielle mannen som ble født i 1836 i en liten landsby noen kilometer fra Kolkata, i Vest-Bengal, øst i India.

Hvem var han? Hva var det ved hans ord og vesen som tiltrakk seg tusenvis av mennesker, ikke bare tilhengere av hinduismen (eg. Sanatana Dharma, «den evige veien»), men også mennesker fra ulike religioner og spiritualiteter? Er Sri Ramakrishnas ord aktuelle for oss i dag?

Jan Helge vil forsøke å besvare disse spørsmålene og i tillegg si litt om hvorfor Sri Ramakrishnas ord betyr mye for ham.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

NB! Møtet finner sted på Teams og ikke som tidligere på Skype! 

Klikk her for å bli med i møtet

Du kan logge deg på et kvarter før møtet begynner.

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Falske brev med Teosofisk Samfunns logo

Teosofisk Samfunn i Norge (TSN) har i den senere tid fått henvendelser fra flere som forteller at de har fått brev fra noen som gir seg ut for å være Teosofisk Samfunn, hvor også Samfunnets logo og ordene ‘TS 1971-1972’ og ‘Mennesket – hvorfra, hvorhen’ er påført. Brevene tar for seg temaer som krig, penger og fred, fremmer bestemte politiske synspunkter, forherliger rasedyrkelse og advarer mot raseblanding.

Enhver som kjenner til Teosofisk Samfunn og dets tre formål, forstår selvsagt at disse brevene ikke kommer fra Samfunnet.


I løpet av kort tid har vi som nevnt, fått flere henvendelser om slike brev. Vi kan ikke se bort ifra at vi får enda flere henvendelser. Det kan også være at brev er sendt til andre som ikke sier ifra om det.

Teosofisk Samfunn i Norge ser svært alvorlig på dette og kommer derfor til å politianmelde ovenstående forhold.