Månedlige arkiver: april 2021

Livets enhet i lys religion, vitenskap og filosofi

Søndag 2. mai, kl. 17.15, vil Andreas Mikael Isberg dele noen refleksjoner rundt teosofiens lære om Livets enhet med utgangspunkt i tanker fremmet av Thomas Paine, Stephen Hawking og Baruch Spinoza. Etter innledningen vil det åpnes for dialog rundt hva et slikt monistisk livssyn kan innebære og om det kan relateres til den moderne teosofiske bevegelsens formål om å danne et universelt brorskap uten hensyn til rase, tro, seksuell legning eller sosial stilling.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Møtet finner sted på Teams.

Du må logge deg på Teams et kvarter før møtet begynner. Linken finner du her Møtet finner sted 2. mai kl. 17.15 på Teams. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!
Se mindre