Månedlige arkiver: mai 2021

Teosofisk samfunn i Norge – et tilbakeblikk

Søndag 6. juni kl. 17.15 vil Torstein Tobiassen gi en oversikt over historien til Teosofisk Samfunn i Norge.

Tobiassen vil ta for seg den perioden han var generalsekretær i dette Samfunnet. Han vil gi en summarisk oversikt som danner utgangspunkt for spørsmål og menings-utveksling. Han vil også presentere Helena Petrovna Blavatskys (1831-1891) «Meditation Diagram». 

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 
Møtet foregår på Teams. Klikk her for å bli med på møtet. Om du ikke har Teams-app installert på maskinen din, velger du bare «Fortsett i denne nettleseren».  Kommer du ikke inn på Teams? Ta kontakt med Andreas: 479 78 355


Du må logge deg på Teams et kvarter før møtet begynner. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.


Vel møtt!