Månedlige arkiver: juli 2021

DZYAN YOGA – en teosofisk vei til selverkjennelse

Den moderne teosofiske bevegelsen forbindes ofte med overlevering av «hemmelig kunnskap» fra et skjult broderskap til et knippe utvalgte og innviede mennesker som ledes trinnvis til selverkjennelse gjennom en esoterisk skolering.

Men, er det virkelig slik? Finnes denne kunnskapen kun tilgjengelig for disse utvalgte menneskene? Må man opptas i en esoterisk skole for å komme frem til en sann erkjennelse av tingenes tilstand? Eller, finnes det offentlig tilgjengelig informasjon som gjør oss i stand til å påbegynne en slik åndelig skolering selv?

Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og ordfører for Losje Dharma. Han har gjennom flere år forsket på en teosofiske vei til selverkjennelse gjennom sitt Dzyan Yoga Research Project. Han vil i dette foredraget dele fra sin forskning og forklare sin påstand om at Blavatsky, og andre tidlige teosofer, faktisk har delt kilder og informasjon som gjør oss i stand til å påbegynne en teosofisk skoleringsvei og åndelig erkjennelsespraksis på egenhånd.
https://dzyanyoga.wordpress.com/

Møtet foregår på Zoom 1. august kl. 17.15.

Lenke til Zoom-møtet finner du her:
https://zoom.us/j/99593001736?pwd=WnU0WmRiT0JsZlZzdFpjelk1WmJNUT09

Hvis du ikke kommer rett inn så kan du prøve å bruke følgende påloggingsinformasjon:

Meeting ID: 995 9300 1736
Passcode: 147322

Hvis du logger deg på før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Det er også mulig å møte fysisk dersom du har avtalt dette på forhånd.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Ta kontakt med Hildi på tlf. 413  94 122 ved spørsmål om arrangementet eller om du ikke kommer inn på Zoom.