Månedlige arkiver: september 2021

Teosofisk Samfunns tre formål

Teosofisk Samfunn (dannet i 1875), med sitt internasjonale hovedkontor i Adyar i India, har tre formål:

1. Å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge.

2. Å oppmuntre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap.

3. Å undersøke naturens skjulte lover og menneskets latente krefter.


Hva var bakgrunnen for disse formålene? Hvilke drøftelser fant sted i Samfunnet, som førte frem til ordlyden i formålene (i 1896), slik vi kjenner dem i dag. Må vi først og fremst se og forstå tilblivelsen av dem i lys av deres historiske kontekst? Er disse formålene like aktuelle for oss som lever nå?

Disse og andre spørsmål vil bli drøftet og forsøkt besvart i Jan Helges foredrag «Teosofisk Samfunns tre formål».

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen.

Det vil også være mulig å følge møtet fra Zoom. Her vil det bli lagt ut en Zoom link litt før møtet.

Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.00.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom?
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122