Månedlige arkiver: januar 2022

Johannes av korset

Søndag 6. februar vil Audun holde foredrag om mystikeren Johannes av Korset.

Johannes av korset var en kristen mystiker som levde i Spania på 1500 – tallet. Hans tanker om menneskets vei mot forening med Gud (det guddommelige) har stor likhet med andre mystikere fra ulike religioner og tradisjoner. Slik vi finner dem i kinesiske Tao te Ching og The book of Chuang Tzu, i de indiske Upanishadene, hos sufistene Rumi, Attar og Khan, hos Dionysios Areopagiten, hos nyplatonikeren Plotin, i jødiske kabala og hos mange kristne mystikere som blant annet Mester Eckhart og Jackob Bøhme, for å nevne noen.

Vi innleder med en kort meditasjon. Etter foredraget blir det enkel bevertning og åpnes for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk, vil det også være mulig å delta på Zoom.

Dato: 6. februar. 2022
Tid: kl. 17.15
Sted: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen 
eller Zoomlenke her som vil bli lagt ut her kort tid før møtet. 
Kontakt: Hildi Bragason (tlf: 413 94 122) dersom du har spørsmål om arrangementet eller har problemer med å komme inn på Zoom.