Døden og dødens-ettertilstander

Teosofiskolen i regi av Losje Dharma

Teosofien presenterer veldige perspektiver på livet: den kosmiske tilblivelse, bevissthetens utfoldelse, livets utvikling, og individets sykliske veksling mellom tilstandene liv og død. I dette første av to foredrag, vil det presenteres en teosofisk forståelse av døden og dødens ettertilstander.

Vi ønsker alle velkommen til en spennende dialog rundt temaet etter foredraget. Temaet for det neste foredraget i regi av Teosofiskolen vil bli «Reinkarnasjon». Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo.

Møtet finner sted 6. mars 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom.
Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner: Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Det er også mulig å møte fysisk dersom du har avtalt dette på forhånd. Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122