Månedlige arkiver: mai 2022

Sommeravslutning med foredrag

Interesse og oppmerksomhet

N. Sri Ram

Dette foredraget som heter «Interesse og oppmerksomhet» er basert på en artikkel av N. Sri Ram, forhenværende president i Teosofisk Samfunn. Artikkelen er oversatt av Halldór Bragason.

Foredraget handler om hvordan vår evne til å vise full interesse for et emne virker inn på andre grunnleggende faktorer i tankevirksomheten.

Halldór vil innledningsvis komme med noen egne refleksjoner som handler om hvordan røkte eller foredle sinnet.

NB. Vanligvis har vi møter den første søndagen i måneden, men denne gangen gjør vi et unntak og møtet finner sted søndag 12. juni 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom. 

Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Dette er en sommeravslutning og det vil ikke bli holdt flere møter før til høsten.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på telefon: 413 94 122