Reinkarnasjon

Teosofiskolen i regi av Losje Dharma

Reinkarnasjon betyr “å bli født igjen i et legeme av kjøtt og blod». Det er teorien, eller forestillingen om at mennesker fødes i en fysisk kropp, ikke bare én, men mange ganger.

I foredraget som holdes 4. september tas det utgangspunkt i den kjente teosofen ,Vicente Hai Chin, Jr., sin fremstilling av temaet.

Foredragsholder, Andreas Mikael Isberg, er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo. Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk vil det også være mulig å delta på Zoom.

Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 30 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122