Månedlige arkiver: april 2023

VIKTIG INFORMASJON

Vanligvis har vi teosofimøter den første søndagen i måneden. Dette får vi av ulike grunner ikke gjennomført søndag 7. mai.

Neste teosofimøte blir derfor søndag 4. juni.

Mer informasjon om møtet kommer.