Aktiviteter

HØST 2020

Lokallag (møtedatoer)
Moss: Det er foreløpig ingen møteaktivieteter i Moss
Strømmen: 05.07, 02.08, 06.09, 04.10, 01.11, 06.12 (julebord)

VÅR 2020

Lokallag (møtedatoer)
Moss: Det er foreløpig ingen møteaktiviteter i Moss.
Strømmen: 05.01, 02.02, 01.03, 05.04., 03.05., 06.06, 05.06.

Teosofisk Samfunn i Norge
08.05: Hvit Lotusdag
17.11: Stiftelsesdag