Aktiviteter

VÅREN 2021

Lokallag (møtedatoer)
MOSS: Det er foreløpig ingen møteaktivieteter i Moss
STRØMMEN: 3. januar, 7. februar, 7. mars, 4. april, 2. mai, 6. juni (første søndag i hver måned) Hvis ikke annet er angitt, begynner møtene kl. 17.15. 

Du kan også følge oss på Facebook her

Teosofisk Samfunn i Norge
08.05: Hvit Lotusdag
17.november 1875: Stiftelsesdag