Aktiviteter

HØST 2018

Lokallag (møtedatoer)
Akershus fylkeslag: 02.09, 07.10, 04.11, 02.12.
Østfold fylkeslag: 30.09, 28.10, 25.11.

Teosofisk Samfunn i Norge
08.05: Hvit Lotusdag
17.11: Stiftelsesdag

 

Reklamer