Aktiviteter

VÅRHALVÅR 2018

Teosofisk Samfunn i Norge
08.05. Hvit Lotusdag
17.11. Stiftelsesdag

Lokallag
Akershus fylkeslag (møtedatoer): 21.01., 11.02., 18.03., 15.04., 06.05., 03.06, 17.06.
Østfold fylkeslag (møtedatoer): 28.01., 25.02., 25.03., 29.04., og 27.05.

 

Reklamer