Aktiviteter

VÅR 2019

Lokallag (møtedatoer)
Moss: 17.02, 17.03, 21.04, 19.05 og 16.06
Strømmen: 06.01, 03.02, 03.03, 07.04., 05.05., 02.06

Teosofisk Samfunn i Norge
08.05: Hvit Lotusdag
17.11: Stiftelsesdag

 

Reklamer