Aktiviteter

VÅR 2023

Lokallag (møtedatoer)
MOSS: Det er foreløpig ingen møteaktivieteter i Moss
STRØMMEN: 8. januar, 5. februar, 5. mars, 2. april, 4. juni

Hvis ikke annet er angitt, begynner møtene kl. 17.15. 

Du kan også følge oss på Facebook her

Teosofisk Samfunn i Norge
08.05: Hvit Lotusdag
17.november 1875: Stiftelsesdag