Aktiviteter

Teosofisk Samfunn i Norge
08.05.2017 Hvit Lotusdag

Østfold fylkeslag høst 2017

27.08.2017
«Tidløs visdom, universelt brorskap» (foredrag og dialog)

24.09. 2017
«Det multidimensjonelle mennesket» (foredrag og dialog)

29.10. 2017
«En esoterisk tilnærming til lykke» (foredrag og dialog)

26.11.2017
«Viktigheten av å overkomme frykt» (foredrag og dialog)

Reklamer