Foredrag

Det er Teosofisk Samfunns mål å danne en offentlig arena for møter og dialog med håp om at dette kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker av ulik bakgrunn, perspektiv og ideologi.

Dette gjøres gjennom å invitere til offentlige foredrag, gjerne med innhentede foredragsholdere, etterfulgt av mulighet for spørsmål og innspill fra publikum og dialog rundt foredragstemaet.

 «Å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap
uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge.»