Studiegrupper

Medlemmer av Teosofisk Samfunn oppfordres til å delta aktivt i studiegruppene. Disse arrangeres av lokallagene, og temaene for studiene bestemmes av medlemmene tilhørende dem.

Formålet med studiegruppene er å legge til rette for at medlemmer kan komme sammen for felles studier og dialog og slik erverve seg en større kunnskap om de utvalgte temaene og vinne ny innsikt og forståelse.

study

«Å oppfordre til sammenliknende studier i religion, filosofi og vitenskap»