Forfatterarkiv: teosofisksamfunn

En spesiell tid

Kjære dere!

Hele menneskeheten lever i en spesiell tid nå. Korona pandemien berører oss alle. Dessverre er titusenvis blitt smittet av covid-19; mange er alvorlig syk eller har gått bort. Atter tusener er satt i karantene, og mange lever i frykt for å bli syk. Vi hører også uttalelser fra fortvilte mennesker som har mistet jobb og inntekt. Hvor lenge denne pandemien vil herje oss, vet vi ennå ikke. Det er vel ingen overdrivelse å si at verden er snudd på hodet på kort tid.

Vi mennesker trenger hverandre, fra vuggen til graven, et faktum som nok avdekkes enda sterkere når kriser rammer oss. Vi erfarer at omtanke og medfølelse uttrykkes fra mange hold nå om dagene, noe som varmer manges hjerter.

Teosofisk Samfunn i Norge (TSN) ønsker å dele med dere en liten video med noen ord av Tim Boyd, president ved Samfunnets internasjonale hovedkontor her.

TSN sender dere alle sammen varme tanker, og vi ser frem til å møte mange av dere igjen på møtene våre, når tiden er inne for det.

 

Refleksjoner rundt menneskets syvfoldige konstitusjon

bilde ts
(Bildet: utsnitt av Sol LeWitts «Åpen geometrisk struktur IV»,1990, Lisson Gallery, London)

Søndag 1. mars kl. 17.15 holder Jan Helge Frencesco Olsen foredraget «Refleksjoner rundt menneskets syvfoldige konstitusjon» for Strømmen lokallag.

I dette foredraget vil han snakke og samtale med gruppen om særlig Helena Petrovna Blavatskys (1831-1891) beskrivelser av mennesket som et ‘syvfoldig vesen’.

Spørsmål det vil reflekteres rundt, er: Hvis det kan være slik at mennesket reinkarnerer, hva er det i så fall i, ved eller hos mennesket som reinkarnerer? Hva mener vi med bevissthet, ånd, sjel, astrallegeme? Og sist, men ikke minst: Hvis det er slik, som noen hevder, at dypest sett og i virkeligheten er Brahman/atman den ultimate, absolutte Virkelighet og Bevissthet – hvordan se dét i relasjon til mennesket som et syvfoldig vesen? Er våre opplevelser av den dualistiske fenomenenes verden ‘virkelige’, og hvis ikke: kan for eksempel en tilsynekomst av mennesket som et syvfoldig vesen, som fenomen og ikke dypest sett som tilhørende ‘Det absolutt Virkelige’, allikevel forstås som ‘virkelig’?

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet, representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen.

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

 

 

Dzyan Yoga – en teosofisk vei til selverkjennelse

TSNORGE

Gjennom en 2 års periode gjennomførte Andreas Mikael Isberg det han kalte «Dzyan Yoga Research Project». Formålet med forskningsprosjektet var å undersøke sammenhenger og paralleller mellom læren og systemet Helena Petrovna Blavatsky presenterte, og yogiske, buddhistiske og vedantiske skoler, samt å se om det i den moderne teosofiske bevegelse finnes grunnlag for en praktisk og moderne vei til selverkjennelse.
Andreas har praktisert yoga og meditasjon siden 1997 og studert med flere lærere innenfor tradisjoner som Zen-buddhisme, Trika-shaivisme, Advaita-vedanta, Hatha-yoga, m.m. På søndag vil han presentere det han har kommet frem til i sin forskning.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet, representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning.

Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Mystikk

Teosofisk Samfunn har gleden av å invitere til følgende program:

Søndag 5. januar kl. 17.15 holder Audun Solberg foredraget «Mystikk» med fokus på mystikk som en søken etter noe «guddommelig» og grunnleggende, som folk fra forskjellige kulturer, religioner etc. har beskrevet gjennom flere tusen år. Og: Hva er egentlig dette «guddommelige»? Kan det beskrives og hvordan? Hvordan oppleves foreningen med det «guddommelige»? (I et senere foredrag vil Audun snakke om mystikeres vei fram mot en mystisk opplevelse).

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt 🙂

Den evige visdommen: Menneskets arv gjennom alle tider

Vi har gleden av å kunne invitere til følgende program:

Søndag 3. november kl. 17.15 holder Jan Brisum foredraget «Den evige visdommen: Menneskets arv gjennom alle tider». I foredraget vil Jan gjøre et forsøk på å formidle teosofisk innsikt, slik den presenteres i boken Teosofiens Ocean av William Q Judge, første gang utgitt i 1893. Blant annet kommer foredraget til å drøfte hvordan vi kan koble bort intellektet, komme inn i det intuitive, og gå fra det lave til det høye manas.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Litt om William Q Judge: Judge (1851-1896) jobbet som advokat. Han traff H. P. Blavatsky i 1875 og samarbeidet tett med henne. Judge var med å Teosofisk Samfunn og bladet The Path, der han skrev mange artikler som fortsatt kan inspirere mennesker som er opptatt av teosofi. Han skrev boken Teosofiens Ocean 1893 og han tolket også Bhagavad Gita.

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt 🙂

Hva menes med teosofi?

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I dén anledning er det vår glede å kunne invitere til følgende program:

Søndag 6. oktober kl. 17.15 holder Andreas Mickael Isberg foredraget «Hva menes med «Teosofi»?». Begrepet «teosofi» er kjent for mange og knyttes naturlig til den moderne teosofiske bevegelse, men hva mener vi egentlig når vi snakker om «teosofi»? I dette foredraget vil det presenteres et etymologisk skråblikk og historisk perspektiv på begrepet, deretter åpnes for en dialog om hvordan vi kan få et levende og personlig forhold til begrepets innhold.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog om hvordan vi kan få et levende og personlig forhold til begrepets innhold. Alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Sted: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.