Forfatterarkiv: teosofisksamfunn

Simone Weil

Simone WeilSøndag 4. april vil Audun Solberg holde foredraget «Mystikeren, filosofen, læreren, den politiske aktivisten og arbeideren Simone Weil, og hennes beskrivelse av og hennes tro på kjærlighet og rettferdighet»

Simone Weil (1909 – 1943) levde et intenst liv, der hun prøvde, og i stor grad klarte (i hvert fall slik foredragsholder ser det), og leve livet i tråd med egen tro og egne idealer. Audun tar utgangspunkt i 2 essays av Aasmund Brynildsen, som handler om Weils liv og tanker, samt blant annet Brynildsens oversettelse av Weils tekst «Kjærlighet til nesten». Andre tekstreferanser forekommer også. Blant annet oversettelser av Signe Kårstad og Christine Amadou. Etter foredraget vil det være mulig å stille spørsmål, samt diskutere tematikken.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

NB! Møtet finner sted på Teams og ikke som tidligere på Skype! Bli med på datamaskinen eller mobilappen. Klikk her for å bli med på møtet (Om du ikke har Teams-app installert på maskinen din velger du bare «Fortsett i denne nettleseren» )

Kommer du ikke inn på Teams? Ta kontakt med Andreas: 479 78 355
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

ER SRI RAMAKRISHNAS ORD AKTUELLE FOR OSS I DAG?

På søndag 7. mars kl. 17.15 vil Jan Helge fortelle litt om Sri Ramakrishna, denne svært spesielle mannen som ble født i 1836 i en liten landsby noen kilometer fra Kolkata, i Vest-Bengal, øst i India.

Hvem var han? Hva var det ved hans ord og vesen som tiltrakk seg tusenvis av mennesker, ikke bare tilhengere av hinduismen (eg. Sanatana Dharma, «den evige veien»), men også mennesker fra ulike religioner og spiritualiteter? Er Sri Ramakrishnas ord aktuelle for oss i dag?

Jan Helge vil forsøke å besvare disse spørsmålene og i tillegg si litt om hvorfor Sri Ramakrishnas ord betyr mye for ham.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

NB! Møtet finner sted på Teams og ikke som tidligere på Skype! 

Klikk her for å bli med i møtet

Du kan logge deg på et kvarter før møtet begynner.

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Falske brev med Teosofisk Samfunns logo

Teosofisk Samfunn i Norge (TSN) har i den senere tid fått henvendelser fra flere som forteller at de har fått brev fra noen som gir seg ut for å være Teosofisk Samfunn, hvor også Samfunnets logo og ordene ‘TS 1971-1972’ og ‘Mennesket – hvorfra, hvorhen’ er påført. Brevene tar for seg temaer som krig, penger og fred, fremmer bestemte politiske synspunkter, forherliger rasedyrkelse og advarer mot raseblanding.

Enhver som kjenner til Teosofisk Samfunn og dets tre formål, forstår selvsagt at disse brevene ikke kommer fra Samfunnet.


I løpet av kort tid har vi som nevnt, fått flere henvendelser om slike brev. Vi kan ikke se bort ifra at vi får enda flere henvendelser. Det kan også være at brev er sendt til andre som ikke sier ifra om det.

Teosofisk Samfunn i Norge ser svært alvorlig på dette og kommer derfor til å politianmelde ovenstående forhold.

Jan Helge Francesco Olsen

Organisasjonssekretær, Teosofisk Samfunn i Norge

Brobygging mellom spiritualitet og vitenskap

Søndag 7. februar vil Halldór Bragason snakke om brobygging mellom vitenskap og spiritualitet. Foredraget tidligere holdt av Halldór Haraldsson i Teosofisk samfunn på Island og er oversatt av Halldór Bragason.

Lenge før kvantefysikken avdekket kvarker – protonenes og nøytronenes byggesteiner, påpekte Blavatsky (1831-1891) at atomene ikke var de minste partiklene i oss selv og i alt som omgir oss. Dette er ett av flere eksempler på innsikter hun fikk uten å gå via naturvitenskapelige metoder, men som i dag bekreftes i kvantefysikken.

Dette foredraget undersøker ulike innfalsvinkler til forståelse av menneskelige fenomener. Foredraget forsøker å bygge en bro mellom en spirituell og vitenskapelig tilnærming til denne forståelsen.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din Skype adresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på Skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 7. februar kl. 17.15 på Skype.
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Mester Eckhart


Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet.

I dette foredraget, søndag 3. januar, vil Audun Solberg holde foredraget «Mester Eckhart». Audun har tidligere holdt foredrag om Tao (kinesisk mystikk). I dette foredraget vil han snakke om den kristne mystikeren, Mester Eckharts, beskrivelse av Gud, og hvordan mennesker kan nærme seg Gud og forvandles til «det menneske det egentlig er».

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din Skype adresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på Skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 3. januar kl. 17.15 på Skype

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg
(tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

Tidsskriftet The Theosophist

Vol142No3 Dec2020 Cover

Teosofisk Samfunn i Norge gjør oppmerksom på at det er mulig å laste ned Samfunnets internasjonale tidsskrift, The Theosophist, gratis. Du finner det ved å gå inn på ts-adyar.org (The Theosophical Society International Headquarters Adyar), klikker på «Learn» og deretter på «Books and Magazines«. På vår internasjonale hjemmeside har du også anledning til å abonnere gratis på Adyar eNewsletters.

TEOSOFISK SAMFUNN 145 ÅR

Kjære medlemmer i Teosofisk Samfunn og andre teosofi interesserte!

I dag, 17. november 2020, er det nøyaktig 145 år siden Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge og noen andre dannet Teosofisk Samfunn (Theosophical Society) i New York.

Samfunnets internasjonale hovedkontor ble flyttet til Adyar (Chennai) i India i 1905, hvor det fortsatt ligger og har nå seksjoner, losjer, mindre grupper og frittstående medlemmer spredt rundt omkring i alle verdensdeler. I Norge har vi per dags dato to lokale grupper – én på Strømmen og én i Moss (begge i Viken fylke) – samt Losje Dharma i Oslo.

Siden mars og frem til nå har vi fra Strømmen lokallag første søndag i hver måned holdt foredrag på Skype grunnen corona-pandemien. Vi gleder oss naturligvis til vi igjen kan åpne for fysiske møter.

Noen har spurt om hva Teosofisk Samfunns oppgave er. Svaret på det er at det ser det som sin oppgave å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet. I det første av Samfunnets tre formål sies det at vi ønsker «å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge». Når vi observerer de mange konflikter i verden som kan springe ut av uvitenhet, fordommer og manglende selvinnsikt og samtidig reflekterer over Teosofisk Samfunns oppgave og dets formål, ser vi at teosofien fortsatt har en viktig plass i verden.

Alt godt ønskes dere alle fra

Jan Helge Francesco Olsen, organisasjonssekretær i Teosofisk Samfunn i Norge

Norrøn tradisjon. Nettarrangement

Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet. Samfunnet oppmuntrer til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap.

Søndag 1. november får Strømmen lokallag besøk av Ragnar Kielland og Henrik Lysøe, som vil holde foredrag over temaet «Rekonstruksjon av norrøn tradisjon ved hjelp av synkretisk indo-europeisk tradisjonalisme».

Sammen driver Ragnar og Henrik Norse Tradition (se facebook.com/norsetradition), og de arrangerer fortløpende både temakvelder og helge retreats.Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderne og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Det vil bli satt av tid til spørsmål og drøftelser etter foredraget.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skype adresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet.

Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner.Møtet finner sted 1. november kl. 17.15 på Skype.

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg
(tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.Vel møtt!

Veien til Tao

Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet.
I dette foredraget, søndag 4. oktober, vil Audun Solberg holde foredraget «Veien til Tao». Et mål Blavatsky (en av stifterne av Teosofisk Samfunn) satte seg, var å finne noe grunnleggende felles ved ulike religioner og mytologier. I «The Secret Doctrine» og «The Key to Theosophy» beskriver hun «en absolutt væren» (ONE ABSOLUTE BE – NESS). Det vil si den rotløse roten til alt som eksisterer og noen gang kommer til å eksistere. Det er utenkelig og da også ubeskrivelig. Det er evig og grenseløst. Det er væren heller en «å være».

I dette foredraget skal Audun Solberg snakke om Tao. Han tar utgangspunkt i aforismesamlingen «Tao Te Ching» og boka «The Bock og Chuang Tzu». De er hovedbøkene bak kinesisk Taoisme. Tao kan både vise til «det ubeskrivelige» og «evige», men også det enkelte menneskes vei mot harmoni med dette evige, grenseløse. Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 4. oktober kl. 17.15 på Skype. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Tankefrihet og autoritesdyrkelse

ts møte bildeJan Helge har tidligere, i underkant av 20 år, vært medlem av Antroposofisk selskap, og har siden 2012 vært tilsluttet teosofigruppen på Strømmen. Han ble formelt medlem i Teosofisk samfunn i 2018.

Spørsmål som har opptatt ham, er: I hvilken grad gis det i praksis rom for tankefrihet i Antroposofisk selskap og i Teosofisk samfunn? Kommer deres vedtekter/lover til uttrykk innen disse bevegelsene? Hersker det autoritetsdyrkelse i dem?

The General Council i Teosofisk samfunn oppfordrer medlemmene til ‘uten frykt å utøve sine egne rettigheter til tankefrihet og til å uttrykke disse’. I Vedtekter for Antroposofisk selskap sies det noe lignende, at det blant annet vil «anspore til fri åndserkjennelse» og vil ‘avvise sekterisme og dogmatikk’.

Jan Helge vil i dette foredraget fortelle om noen av sine erfaringer i Antroposofisk selskap og i Teosofisk samfunn.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 6. sept. kl. 17.15 på Skype

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg
(tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!