Forfatterarkiv: teosofisksamfunn

Refleksjoner rundt menneskets syvfoldige konstitusjon

bilde ts
(Bildet: utsnitt av Sol LeWitts «Åpen geometrisk struktur IV»,1990, Lisson Gallery, London)

Søndag 1. mars kl. 17.15 holder Jan Helge Frencesco Olsen foredraget «Refleksjoner rundt menneskets syvfoldige konstitusjon» for Strømmen lokallag.

I dette foredraget vil han snakke og samtale med gruppen om særlig Helena Petrovna Blavatskys (1831-1891) beskrivelser av mennesket som et ‘syvfoldig vesen’.

Spørsmål det vil reflekteres rundt, er: Hvis det kan være slik at mennesket reinkarnerer, hva er det i så fall i, ved eller hos mennesket som reinkarnerer? Hva mener vi med bevissthet, ånd, sjel, astrallegeme? Og sist, men ikke minst: Hvis det er slik, som noen hevder, at dypest sett og i virkeligheten er Brahman/atman den ultimate, absolutte Virkelighet og Bevissthet – hvordan se dét i relasjon til mennesket som et syvfoldig vesen? Er våre opplevelser av den dualistiske fenomenenes verden ‘virkelige’, og hvis ikke: kan for eksempel en tilsynekomst av mennesket som et syvfoldig vesen, som fenomen og ikke dypest sett som tilhørende ‘Det absolutt Virkelige’, allikevel forstås som ‘virkelig’?

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet, representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen.

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

 

 

Dzyan Yoga – en teosofisk vei til selverkjennelse

TSNORGE

Gjennom en 2 års periode gjennomførte Andreas Mikael Isberg det han kalte «Dzyan Yoga Research Project». Formålet med forskningsprosjektet var å undersøke sammenhenger og paralleller mellom læren og systemet Helena Petrovna Blavatsky presenterte, og yogiske, buddhistiske og vedantiske skoler, samt å se om det i den moderne teosofiske bevegelse finnes grunnlag for en praktisk og moderne vei til selverkjennelse.
Andreas har praktisert yoga og meditasjon siden 1997 og studert med flere lærere innenfor tradisjoner som Zen-buddhisme, Trika-shaivisme, Advaita-vedanta, Hatha-yoga, m.m. På søndag vil han presentere det han har kommet frem til i sin forskning.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet, representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning.

Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Mystikk

Teosofisk Samfunn har gleden av å invitere til følgende program:

Søndag 5. januar kl. 17.15 holder Audun Solberg foredraget «Mystikk» med fokus på mystikk som en søken etter noe «guddommelig» og grunnleggende, som folk fra forskjellige kulturer, religioner etc. har beskrevet gjennom flere tusen år. Og: Hva er egentlig dette «guddommelige»? Kan det beskrives og hvordan? Hvordan oppleves foreningen med det «guddommelige»? (I et senere foredrag vil Audun snakke om mystikeres vei fram mot en mystisk opplevelse).

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt 🙂

Den evige visdommen: Menneskets arv gjennom alle tider

Vi har gleden av å kunne invitere til følgende program:

Søndag 3. november kl. 17.15 holder Jan Brisum foredraget «Den evige visdommen: Menneskets arv gjennom alle tider». I foredraget vil Jan gjøre et forsøk på å formidle teosofisk innsikt, slik den presenteres i boken Teosofiens Ocean av William Q Judge, første gang utgitt i 1893. Blant annet kommer foredraget til å drøfte hvordan vi kan koble bort intellektet, komme inn i det intuitive, og gå fra det lave til det høye manas.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Litt om William Q Judge: Judge (1851-1896) jobbet som advokat. Han traff H. P. Blavatsky i 1875 og samarbeidet tett med henne. Judge var med å Teosofisk Samfunn og bladet The Path, der han skrev mange artikler som fortsatt kan inspirere mennesker som er opptatt av teosofi. Han skrev boken Teosofiens Ocean 1893 og han tolket også Bhagavad Gita.

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt 🙂

Hva menes med teosofi?

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I dén anledning er det vår glede å kunne invitere til følgende program:

Søndag 6. oktober kl. 17.15 holder Andreas Mickael Isberg foredraget «Hva menes med «Teosofi»?». Begrepet «teosofi» er kjent for mange og knyttes naturlig til den moderne teosofiske bevegelse, men hva mener vi egentlig når vi snakker om «teosofi»? I dette foredraget vil det presenteres et etymologisk skråblikk og historisk perspektiv på begrepet, deretter åpnes for en dialog om hvordan vi kan få et levende og personlig forhold til begrepets innhold.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog om hvordan vi kan få et levende og personlig forhold til begrepets innhold. Alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Sted: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Hellig Geometri

hellig

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I dén anledning er det vår glede å kunne invitere til følgende program:

Søndag 1. september holder Jon Asle Rivelsrud foredrag om Hellig Geometri. Hellig Geometri finnes overalt i naturen og viser seg gjennom ulike energiavtrykk i alt levende liv. Hellig Geometri blir blant annet brukt av forskere for å gi svar på en del av vitenskapens gåter. Den kan gi grunnlag for en mer holistisk forklaring på universet både på mikro-og makro-nivå.

«Where there is matter, there is geometry» – Johannes Kepler

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Det blir derfor etter foredraget mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Adresse: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen, Norge

Tid: søndag 1. september 2019

 

Yama og Niyama – aktuelt for nåtidsmennesket?

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I dén anledning er det vår glede å kunne invitere til bilde yamaniyamafølgende program:

Søndag 4. august kl. 17.15 holder Jan Helge Francesco Olsen foredraget «Yama og Niyama – aktuelt for nåtidsmennesket?» Foredraget holdes i Utsiktsvn. 3 på Strømmen.
I den gamle indiske teksten Yogasutraene, skrevet av Patanjali (muligens ca 200 år f.v.t.) beskrives «Ashtanga», ofte omtalt som «Den åttedelte vei» eller»sti». (Ashtanga, sanskrit: ashta=åtte; anga=lem el. gren) Ifølge disse sutraene eller aforismene kan man ved trofast og regelmessig praksis av ashtanga ikke bare foredles som menneske, men også forenes med Brahman. (Andre betegnelser som benyttes, er Gud, Altet, Det absolutt Uendelige, Verdenssjelen, Parashiva m. fl.)
Jan Helge vil i dette foredraget ha fokus på to av disse «grenene»: Yama (moralsk/etisk disiplin) og Niyama (positive øvelser/plikter/observering) og deres ti anliggender.
Hvilken verdi kan det ha for oss i dag å forsøke å praktisere Yama og Niyama? Er de kun forbeholdt yoga-aspiranter eller yogier? Hva med folk som tilhører andre religioner enn de mange åndsstrømninger vi finner innen hinduismen? Og hva med ateister eller agnostikere? Kan Yama og Niyama være aktuell praksis for dem?
Disse og andre spørsmål vil Jan Helge forsøke å gi svar på.
Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Det blir derfor etter foredraget mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.
Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning.
Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.
Vel møtt!

(Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.)

Sommeravslutning

Sommeren nærmer seg. 2. juni ønsker vi å invitere til sommeravslutning for Teosofisk samfunn i Norge. Festen holdes hos Halldor Bragason i Utsiktsveien 3 på Strømmen, og vi vil oppfordre alle til å ta med seg mat til en felles buffet. Det vil bli servert te og kaffe.

I forkant av avslutningen, med god mat og hyggelig samvær, vil Jan Helge Olsen lese formålene, en tekst som beskriver Teosofisk samfunns oppgave og to korte beskrivelser av samfunnets tankefrihet og selvstendighet. De to korte beskrivelsene om tankefrihet og selvstendighet utdyper hva som kreves for at Teosofisk samfunn og enkeltmedlemmer skal ivareta oppgave og formål. Teksten om tankefrihet ble utformet på Teosofenes General Council i 1924, mens teksten om samfunnets selvstendighet ble utformet på Teosofenes General Council i 1949. Begge står å lese på Teosofisk Samfunn i Norges innmeldingsskjema.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker av ulik bakgrunn, perspektiv og ideologi. Det blir derfor, underveis og etter opplesingen, mulighet for dialog og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til temaet.

Ta kontakt med koordinator Audun Solberg, tlf. 905 68 474 ved spørsmål om arrangementet.

 

Noen personlige betraktninger rundt Helena Petrovna Blavatsky og Hvit Lotusdag

 

NOEN PERSONLIGE BETRAKTNINGER RUNDT

HELENA PETROVNA BLAVATSKY OG HVIT LOTUSDAG

Av Jan Helge Francesco Olsen

Da det foreligger en rekke skildringer av Helena Petrovna Blavatskys liv og virke (12. august 1831-8. mai 1891), har jeg i dag valgt hovedsakelig å skrive noen ord om egne betraktninger rundt denne bemerkelsesverdige kvinnen, som var med å stifte Teosofisk Samfunn den 17. november i 1875, sammen med Henry Steel Olcott og William Quan Judge. Videre vil jeg si noe om navnet Hvit Lotusdag, som feires av mange teosofer og andre interesserte av teosofien den 8. mai hvert år, på Helenas dødsdag.
Etter anmodninger fra en rekke teosofer og venner, redegjorde Helena i sitt siste testamente for hvordan hun ønsket at hennes død skulle feires hvert år. Ett av ønskene hennes var at det ble lest et kapittel fra Edwin Arnolds Light of Asia og utdrag fra Bhagavad Gita, et av de mest leste og høyt aktede verk i hinduismen (el. Sanatana Dharma:«Den evige veien»).
Henry Steel Olcott, daværende president i Teosofisk Samfunn, anbefalte å kalle Helenas dødsdag Hvit Lotusdag.
Jeg spør meg selv hva som var tanken bak navnet «Hvit Lotusdag». Når jeg tilegner meg kunnskaper om lotusen, forstår jeg bedre hvorfor dens natur og vesen er et passende symbol på det enestående livsverk som Helena har skjenket verden.
Når det gjelder symbolikk knyttet til den hvite lotusen, sier Helena i boken The Secret Doctrine, vol. I (Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 1993, 380, 57-58) følgende:

Den grunnleggende idé i dette symbolet er svært vakker og viser dessuten til alle religiøse systemers felles opphav. Både i lotusen og i vannliljens skikkelse uttrykkes den ene og samme filosofiske idé – emanasjonen av det objektive fra det subjektive, guddommelige tankeformasjoner som strømmer fra det abstrakte og inn i konkrete eller synlige former….
    Dessuten er lotusen eller Padma et meget gammelt og yndet bilde på selve kosmos, men også på mennesket. De vanligste begrunnelsene som gis, er først og fremst det allerede nevnte faktum, at lotusfrøet i seg selv er en perfekt miniatyr av den vordende planten, et bilde på det faktum at alle tings spirituelle urbilder eksisterer i den immaterielle verden før de materialiseres på jorden.
    Det andre er det faktum at lotusplanten skyter seg frem igjennom vannet, har roten sin i gjørmen og folder ut sin blomst i luften. På denne måten symboliserer lotusen både menneskets og kosmos’ liv; den Hemmelige lære sier at begges grunnstoffer er de samme og at begge utvikler seg i samme retning. Lotusens rot nedsunket i gjørmen symboliserer det materielle livet, stengelen som skyter opp gjennom vannet, symboliserer eksistensen i astralverdenen og blomsten som flyter på vannoverflaten, og som åpner seg mot himmelen, er et bilde på spirituell tilvære. (Oversatt til norsk av u.t.)

Når jeg betrakter de mange tanker som kommer til uttrykk i mye av den litteraturen som Helena har forfattet, særlig hennes fremstillinger av kosmogonien og menneskets involusjon og evolusjon, slår det meg hvor passende det var å tilegne den hvite lotusen til hennes dødsdag.
Helena var også opptatt av hvor viktig det er at mennesket jobber med seg selv, foredler sitt vesen og utvikler en god moral og etikk, prosesser som den hvite lotusen også symboliserer. Det er jeg blitt oppmerksom på når jeg har lest om lotusens symbolikk i for eksempel buddhismen og hinduismen.
Åttende mai i år, på Hvit Lotusdag, vil jeg minnes Helena Petrovna Blavatsky ved å sitte i alenehet, tenne et lys, lese noen sider i Bhagavad Gita og lytte til Stillhetens røst.

Ønsker dere alle en fin Hvit Lotusdag.

«Jan Helge Francesco Olsen er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og har vært en aktiv del av den teosofiske bevegelsen i Norge gjennom mange år. Han er en kunnskapsrik person med innsikt i både østlige og vestlige åndstradisjoner og lokallagene har ofte glede av hans bidrag og innspill.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nær døden opplevelser

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I den anledning er det vår glede å kunne invitere til følgende program:

Nær døden opplevelser

Søndag 5. mai klokken 17:15 holder Thor Erik Eiebakke foredrag for Strømmen lokallag om nær døden opplevelser. Han har lenge vært opptatt av temaet med bakgrunn i egne opplevelser. 

Nær døden opplevelser er et lite kjent tema for mange. I denne presentasjonen vil temaet belyses gjennom forskning på området, og en av forskerne det henvises til er nederlenderen Pim van Lommel. Temaet belyses også gjennom eksempler fra personlige erfarte nær døden opplevelser, og noen eksempler på hva nær døden opplevelser kan bety for en personlig.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker av ulik bakgrunn, perspektiv og ideologi. Det blir derfor etter foredraget mulighet for dialog og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Halldor Bragason står som vanlig for enkel bevertning.

Vel møtt!

Ta kontakt med koordinator Audun Solberg, tlf. 905 68 474 ved spørsmål om arrangementet.

(Synspunkter og meninger presentert av foredragsholder og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge).