Forfatterarkiv: teosofisksamfunn

Blavastky og Olcott på jakt etter den «ekte» buddhismen

Tor Husby ønsker søndag den 7.6.20 kl. 17.15 å snakke om Blavatsky og Olcotts møte med Buddhismen og hvordan Teosofien påvirket moderne Buddhisme. Han tar utgangspunkt i The Voice of the Silence og flere kortere artikler og viser hvordan Blavatsky og Olcott hadde to ulike måter å forholde seg til relasjonen mellom Buddhisme og Teosofi.
Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.
Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst 1/2 time før møtet begynner.
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.
Vel møtt!

Hvit lotus dag 8. mai

lotus

Kjære medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn Norge!

I dag, den åttende mai, feirer mange teosofer og andre som interesserer seg for teosofi, Hvit Lotusdag, til minne om Helena Petrovna Blavatsky (12. august 1831- 8. mai 1891). Det var Henry Steel Olcott, Teosofisk Samfunns første president, som anbefalte å kalle Blavatskys dødsdag Hvit Lotusdag.

Hvorfor navnet «Hvit Lotusdag»?

Hvis vi tar til oss de tanker som Blavatsky forfektet rundt slike temaer som for eksempel kosmogoni, livets invo- og evolusjon, betydningen av menneskets foredling av seg selv m.m., kan vi få en idé om hvordan og hvorfor lotusen er et passende symbol på denne kvinnen og ikke minst på innholdet i hennes forfatterskap.

Blavatsky skrev følgende om symbolikken knyttet til den hvite lotusen i «The Secret Doctrine», vol I (Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 1993, 380, 57-58):

«Den grunnleggende idé i dette symbolet er svært vakker og viser dessuten til alle religiøse systemers felles opphav. Både i lotusen og i vannliljens skikkelse uttrykkes den ene og samme filosofiske idé – emanasjonen av det objektive fra det subjektive, guddommelige tankeformasjoner som strømmer fra det abstrakte og inn i konkrete eller synlige former….Dessuten er lotusen eller Padma et meget gammelt og yndet bilde på selve kosmos, men også på mennesket. De vanligste begrunnelsene som gis, er først og fremst det allerede nevnte faktum, at lotusfrøet i seg selv er en perfekt miniatyr av den vordende planten, et bilde på det faktum at alle tings spirituelle urbilder eksisterer i den immaterielle verden før de materialiseres på jorden. Det andre er det faktum at lotusplanten skyter seg frem igjennom vannet, har roten sin i gjørmen og folder ut sin blomst i luften. På denne måten symboliserer lotusen både menneskets og kosmos’ liv; den Hemmelige lære sier at begges grunnstoffer er de samme og at begge utvikler seg i samme retning. Lotusens rot nedsunket i gjørmen symboliserer det materielle livet, stengelen som skyter opp gjennom vannet, symboliserer eksistensen i astralverdenen og blomsten som flyter på vannoverflaten, og som åpner seg mot himmelen, er et bilde på spirituell tilvære.»(Oversatt til norsk av u.t.)

Teosofisk Samfunn Norge (TSN) ønsker dere alle en fin Hvit Lotusdag, og vi ser frem til at vi, forhåpentlig snart, kan begynne å arrangere møter igjen.

Alt godt fra

Jan Helge, vise-organisasjonssekretær i TSN

En spesiell tid

Kjære dere!

Hele menneskeheten lever i en spesiell tid nå. Korona pandemien berører oss alle. Dessverre er titusenvis blitt smittet av covid-19; mange er alvorlig syk eller har gått bort. Atter tusener er satt i karantene, og mange lever i frykt for å bli syk. Vi hører også uttalelser fra fortvilte mennesker som har mistet jobb og inntekt. Hvor lenge denne pandemien vil herje oss, vet vi ennå ikke. Det er vel ingen overdrivelse å si at verden er snudd på hodet på kort tid.

Vi mennesker trenger hverandre, fra vuggen til graven, et faktum som nok avdekkes enda sterkere når kriser rammer oss. Vi erfarer at omtanke og medfølelse uttrykkes fra mange hold nå om dagene, noe som varmer manges hjerter.

Teosofisk Samfunn i Norge (TSN) ønsker å dele med dere en liten video med noen ord av Tim Boyd, president ved Samfunnets internasjonale hovedkontor her.

TSN sender dere alle sammen varme tanker, og vi ser frem til å møte mange av dere igjen på møtene våre, når tiden er inne for det.

 

Refleksjoner rundt menneskets syvfoldige konstitusjon

bilde ts
(Bildet: utsnitt av Sol LeWitts «Åpen geometrisk struktur IV»,1990, Lisson Gallery, London)

Søndag 1. mars kl. 17.15 holder Jan Helge Frencesco Olsen foredraget «Refleksjoner rundt menneskets syvfoldige konstitusjon» for Strømmen lokallag.

I dette foredraget vil han snakke og samtale med gruppen om særlig Helena Petrovna Blavatskys (1831-1891) beskrivelser av mennesket som et ‘syvfoldig vesen’.

Spørsmål det vil reflekteres rundt, er: Hvis det kan være slik at mennesket reinkarnerer, hva er det i så fall i, ved eller hos mennesket som reinkarnerer? Hva mener vi med bevissthet, ånd, sjel, astrallegeme? Og sist, men ikke minst: Hvis det er slik, som noen hevder, at dypest sett og i virkeligheten er Brahman/atman den ultimate, absolutte Virkelighet og Bevissthet – hvordan se dét i relasjon til mennesket som et syvfoldig vesen? Er våre opplevelser av den dualistiske fenomenenes verden ‘virkelige’, og hvis ikke: kan for eksempel en tilsynekomst av mennesket som et syvfoldig vesen, som fenomen og ikke dypest sett som tilhørende ‘Det absolutt Virkelige’, allikevel forstås som ‘virkelig’?

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet, representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen.

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

 

 

Dzyan Yoga – en teosofisk vei til selverkjennelse

TSNORGE

Gjennom en 2 års periode gjennomførte Andreas Mikael Isberg det han kalte «Dzyan Yoga Research Project». Formålet med forskningsprosjektet var å undersøke sammenhenger og paralleller mellom læren og systemet Helena Petrovna Blavatsky presenterte, og yogiske, buddhistiske og vedantiske skoler, samt å se om det i den moderne teosofiske bevegelse finnes grunnlag for en praktisk og moderne vei til selverkjennelse.
Andreas har praktisert yoga og meditasjon siden 1997 og studert med flere lærere innenfor tradisjoner som Zen-buddhisme, Trika-shaivisme, Advaita-vedanta, Hatha-yoga, m.m. På søndag vil han presentere det han har kommet frem til i sin forskning.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet, representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning.

Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Mystikk

Teosofisk Samfunn har gleden av å invitere til følgende program:

Søndag 5. januar kl. 17.15 holder Audun Solberg foredraget «Mystikk» med fokus på mystikk som en søken etter noe «guddommelig» og grunnleggende, som folk fra forskjellige kulturer, religioner etc. har beskrevet gjennom flere tusen år. Og: Hva er egentlig dette «guddommelige»? Kan det beskrives og hvordan? Hvordan oppleves foreningen med det «guddommelige»? (I et senere foredrag vil Audun snakke om mystikeres vei fram mot en mystisk opplevelse).

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt 🙂

Den evige visdommen: Menneskets arv gjennom alle tider

Vi har gleden av å kunne invitere til følgende program:

Søndag 3. november kl. 17.15 holder Jan Brisum foredraget «Den evige visdommen: Menneskets arv gjennom alle tider». I foredraget vil Jan gjøre et forsøk på å formidle teosofisk innsikt, slik den presenteres i boken Teosofiens Ocean av William Q Judge, første gang utgitt i 1893. Blant annet kommer foredraget til å drøfte hvordan vi kan koble bort intellektet, komme inn i det intuitive, og gå fra det lave til det høye manas.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Litt om William Q Judge: Judge (1851-1896) jobbet som advokat. Han traff H. P. Blavatsky i 1875 og samarbeidet tett med henne. Judge var med å Teosofisk Samfunn og bladet The Path, der han skrev mange artikler som fortsatt kan inspirere mennesker som er opptatt av teosofi. Han skrev boken Teosofiens Ocean 1893 og han tolket også Bhagavad Gita.

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt 🙂

Hva menes med teosofi?

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I dén anledning er det vår glede å kunne invitere til følgende program:

Søndag 6. oktober kl. 17.15 holder Andreas Mickael Isberg foredraget «Hva menes med «Teosofi»?». Begrepet «teosofi» er kjent for mange og knyttes naturlig til den moderne teosofiske bevegelse, men hva mener vi egentlig når vi snakker om «teosofi»? I dette foredraget vil det presenteres et etymologisk skråblikk og historisk perspektiv på begrepet, deretter åpnes for en dialog om hvordan vi kan få et levende og personlig forhold til begrepets innhold.

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Etter foredraget blir det derfor mulighet for dialog om hvordan vi kan få et levende og personlig forhold til begrepets innhold. Alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Sted: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Hellig Geometri

hellig

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I dén anledning er det vår glede å kunne invitere til følgende program:

Søndag 1. september holder Jon Asle Rivelsrud foredrag om Hellig Geometri. Hellig Geometri finnes overalt i naturen og viser seg gjennom ulike energiavtrykk i alt levende liv. Hellig Geometri blir blant annet brukt av forskere for å gi svar på en del av vitenskapens gåter. Den kan gi grunnlag for en mer holistisk forklaring på universet både på mikro-og makro-nivå.

«Where there is matter, there is geometry» – Johannes Kepler

Det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog, som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulik bakgrunn, ideologi og ulikt perspektiv. Det blir derfor etter foredraget mulighet for dialog, og alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Lokallaget står som vanlig for enkel bevertning. Ta gjerne kontakt med lokallagets koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Teosofisk Samfunn har sitt internasjonale hovedkvarter i Adyar i India.

Adresse: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen, Norge

Tid: søndag 1. september 2019