Falske brev med Teosofisk Samfunns logo

Teosofisk Samfunn i Norge (TSN) har i den senere tid fått henvendelser fra flere som forteller at de har fått brev fra noen som gir seg ut for å være Teosofisk Samfunn, hvor også Samfunnets logo og ordene ‘TS 1971-1972’ og ‘Mennesket – hvorfra, hvorhen’ er påført. Brevene tar for seg temaer som krig, penger og fred, fremmer bestemte politiske synspunkter, forherliger rasedyrkelse og advarer mot raseblanding.

Enhver som kjenner til Teosofisk Samfunn og dets tre formål, forstår selvsagt at disse brevene ikke kommer fra Samfunnet.

I løpet av kort tid har vi som nevnt, fått flere henvendelser om slike brev. Vi kan ikke se bort ifra at vi får enda flere henvendelser. Det kan også være at brev er sendt til andre som ikke sier ifra om det.

Teosofisk Samfunn i Norge ser svært alvorlig på dette og kommer derfor til å politianmelde ovenstående forhold.