Lokallag

Akerhus fylkeslag
Akershus fylkeslag ble stiftet 13.08.2017 og har medlemsøter på Strømmen første søndag i måneden. Møter og temaer vil bli annonsert på strømmen (førstesiden) på denne nettsiden.

Ta gjerne kontakt på e-post akershus (a) teosofisksamfunn.no om du er interessert i å delta på møtene (Sett inn «@» i stedet for «(a)». Dette er for å unngå søppelpost).

Østfold fylkeslag:
Østfold fylkeslag ble stiftet 28.08.2016 og har medlemsmøter i Moss den siste søndagen i måneden. Det har et fast program bestående av:

Kl. 15.00-15.45 Meditasjonssamling (inkluderer ca. 20 minutter veiledet meditasjon)
Kl. 16.00-17.30 Foredrag & Dialog (tema vil annonseres på nyhetsstrømmen).

Ta gjerne kontakt på e-post ostfold (a) teosofisksamfunn.no om du er interessert i å delta på møtene (Sett inn «@» i stedet for «(a)». Dette er for å unngå søppelpost).

Reklamer