Om Teosofisk Samfunn

Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet.

TEOSOFISK SAMFUNNS TRE HOVEDFORMÅL

  1. Å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge.
  2. Å oppmuntre til sammenliknende studier i religion, filosofi og vitenskap.
  3. Å undersøke naturens skjulte lover og menneskets latente krefter.

TANKEFRIHET

Samfunnet opprettholder retten til individuell tankefrihet for ethvert medlem, og ingen blir bedt om å oppgi sin tro eller adoptere en annen. For å sikre denne retten har The General Council vedtatt følgende resolusjon i 1924:

Ettersom Teosofisk Samfunn har spredt seg fjernt og vidt i verden, og ettersom medlemmer tilhørende alle religioner er blitt medlemmer uten å overgi sine spesielle dogmer, lære og tro i de respektive trosretninger, er det ønskelig å understreke det faktum at det er ingen doktrine, ingen meninger, av hvem det enn måte være, som på noen måte er bindende for noe medlem av Samfunnet, ingen som medlemmene ikke kan godta eller forkaste. Godtagelse av dets tre formål er den eneste betingelse for medlemskap. Ingen lærer eller forfatter, fra H. P. Blavatsky og nedover, har autoritet til å påtvinge hans eller hennes lære eller meninger på medlemmer. Hvert medlem har likeverdig rett til å følge hvilken tankeretning (skole) han eller hun måtte velge, men har heller ingen rett til å tvinge sitt valg på andre. Heller ikke kan en kandidat for valg eller en velger bli regnet ugyldig for å bli valgt eller velge på grunn av meninger han eller hun måtte ha eller på grunn av medlemskap i en tankeretning han eller hun måte tilhøre. Meninger eller tro gir verken privilegier eller straffes. Medlemmene av The General Council oppriktig oppfordrer hvert medlem av Teosofisk Samfunn til å holde ved, forsvare og handle ut fra disse fundamentale prinsipper i Samfunnet, samt også uten frykt utøve sine egne rettigheter av tankefrihet og til å utrykke disse, innenfor de grenser som høflighet og hensyn til andre setter.

SAMFUNNETS UAVHENGIGHET

Slik ethvert medlem av Samfunnet er fri til å ha sitt eget syn og egen tro og å følge sine egne øvelser, kan ingen påtvinge sitt spesielle syn eller mål på Samfunnet og de øvrige medlemmer. For å sørge for at organisasjonen har denne friheten har The General Council vedtatt følgende resolusjon I 1949:

Teosofisk Samfunn, samtidig som det samarbeider med enhver, hvis mål og aktiviteter gjør et slikt samarbeid mulig, er og må forbli en organisasjon helt uavhengig av dem, ikke forpliktet til noen formål annet enn sine egne, og bestemt på å utvikle sitt eget arbeid på den bredeste og mest inkluderende måte, indikert i og ved forfølgelsen av de formålene og den guddommelige visdom som i det abstrakte er implisitt i tittelen Teosofisk Samfunn. Siden universet, brorskap og visdom er udefinert og grenseløst, og siden hvert medlem av Samfunnet har fullstendig tanke- og handlingsfrihet, søker Samfunnet hele tiden å opprettholde sin egen distinkte og unike karakter ved å forbli fri for enhver tilhørighet eller identifisering med enhver annen organisasjon.

INGEN RELIGION ER HØYERE ENN SANNHETEN

Samfunnets motto er «Ingen religion er høyere enn sannheten». Dette betyr at vi søker den underliggende sannhet som ligger til grunn for alle menneskelige ytringer – religiøse, vitenskapelige eller filosofiske, gjennom studier, refleksjon og dialog.

Teosofisk Samfunn i Norge har som en spesiell målsetting å bidra til å fjerne religiøse og sosiale motsetninger gjennom studier, refleksjon og dialog. Slik håper vi å bringe mennesker sammen, uansett hva deres livssyn måtte være, i et miljø preget av åpenhet og gjensidig respekt.

Medlemskap
Ønsker du medlemskap i Teosofisk Samfunn for å delta i vårt viktige arbeid?
Send en epost til: os (a) teosofisksamfunn.no