Tankefrihet

Samfunnet opprettholder retten til individuell tankefrihet for ethvert medlem, og ingen blir bedt om å oppgi sin tro eller adoptere en annen. For å sikre denne retten har The General Council vedtatt følgende resolusjon i 1924:

Ettersom Teosofisk Samfunn har spredt seg fjernt og vidt i verden, og ettersom medlemmer tilhørende alle religioner er blitt medlemmer uten å overgi sine spesielle dogmer, lære og tro i de respektive trosretninger, er det ønskelig å understreke det faktum at det er ingen doktrine, ingen meninger, av hvem det enn måte være, som på noen måte er bindende for noe medlem av Samfunnet, ingen som medlemmene ikke kan godta eller forkaste. Godtagelse av dets tre formål er den eneste betingelse for medlemskap. Ingen lærer eller forfatter, fra H. P. Blavatsky og nedover, har autoritet til å påtvinge hans eller hennes lære eller meninger på medlemmer. Hvert medlem har likeverdig rett til å følge hvilken tankeretning (skole) han eller hun måtte velge, men har heller ingen rett til å tvinge sitt valg på andre. Heller ikke kan en kandidat for valg, eller en velger, bli regnet ugyldig for å bli valgt eller velge på grunn av meninger han eller hun måtte ha, eller på grunn av medlemskap i en tankeretning han eller hun måte tilhøre. Meninger eller tro gir verken privilegier eller straffes. Medlemmene av The General Council oppriktig oppfordrer hvert medlem av Teosofisk Samfunn til å holde ved, forsvare, og handle ut fra disse fundamentale prinsipper i Samfunnet, samt også uten frykt utøve sine egne rettigheter av tankefrihet og til å utrykke disse, innenfor de grenser som høflighet og hensyn til andre setter.

Reklamer