Teosofi

Den moderne teosofien forteller at tilværelsen omfatter mer enn den materielle og flyktige virkelighet vi oppfatter gjennom sansene våre, og at det faktisk er vår manglende kunnskap om de høyere eller dypere aspektene av tilværelsen som er rot-årsaken til lidelse. Den har utviklet språk og begreper som beskriver mennesket som en del av et levende univers, og en multidimensjonal tilværelse.

Nedenfor finner du fire grunnleggende idéer presentert i den teosofiske litteraturen til refleksjon og overveielse.

FIRE GRUNNLEGGENDE IDÉER

 1. Tilværelsen er én grunnleggende enhet
  Bak alt synlig og usynlig finnes det en evig, grenseløs og uforanderlig absolutt virkelighet som ligger utenfor den menneskelige tankes rekkevidde. Både materie og bevissthet (ånd) er to polare aspekter av denne virkeligheten.
 2. Det finnes kun ett liv som vi alle deler og er del av
  Siden alt kommer fra (eller manifesterer seg i) denne ene virkeligheten er det kun et felles liv som gjennomtrenger og opprettholder hele universet. All form for liv er et uttrykk for denne enheten.
 3. Det finnes ingen død materie
  Det er ingen mekaniske lover. Universet er gjennomstrømmet av en ikke-antropomorfisk  intelligens som er både immanent og transcendent i det. Derfor ligger  det en levende intelligens til grunn for alle naturens lover.
 4. Mennesket er et mikrokosmos og en refleksjon av makrokosmos
  Menneskelig bevissthet er i sin essens identisk med denne levende intelligens, også kalt «oversjelen», og slik et individuelt uttrykk av den universelle tilværelse.

 

Reklamer