Uavhengighet

Slik ethvert medlem av Samfunnet er fri til å ha sitt eget syn og tro, og følge sine egne øvelser, kan ingen påtvinge sitt spesielle syn eller mål på Samfunnet og de øvrige medlemmer. For å sørge for at organisasjonen har denne friheten har The General Council vedtatt følgende resolusjon I 1949:

Teosofisk Samfunn, samtidig som det samarbeider med enhver hvis mål og aktiviteter gjør et slikt samarbeid mulig, er og må forbli en organisasjon helt uavhengig av dem, ikke forpliktet til noen formål annet enn sine egne, og bestemt på å utvikle sitt eget arbeid på den bredeste og mest inkluderende måte, indikert i og ved forfølgelsen av de formålene og den guddommelige visdom som i det abstrakte er implisitt i tittelen Teosofisk Samfunn. Siden universet brorskap og visdom er udefinert og grenseløst, og siden hvert medlem av Samfunnet har fullstendig tanke- og handlingsfrihet, søker Samfunnet hele tiden å opprettholde sin egen distinkte og unike karakter ved å forbli fri for enhver tilhørighet eller identifisering med enhver annen organisasjon.

Reklamer