Påskemysteriet som innvielsesritual

Velkommen til foredrag på Strømmen lokallag søndag 7. april kl. 17:15.

Jan Brisum, som tidligere har holdt foredragene «Praktisk teosofi og selvstyrt utvikling» og «Esoterisk teosofi», vil denne gangen snakke om påskemysteriet som innvielsesritual, om hvem Jesus fra Nasareth var ut fra et teosofisk perspektiv og om betydningen av tilgivelse for å kunne påskynde karmiske prosesser.

Han vil dessuten se nærmere på enkelte kognitive metoder, som han mener kan ha en hjelpende effekt for å øke vår lydhørhet overfor et åndelig budskap og for selvutvikling.

Både under og etter foredraget vil det være mulig å stille spørsmål, og vi setter også av tid til samtale/ diskusjon. Som vanlig vil Halldor Bragason stå for enkel bevertning.

Vel møtt!

Kontaktperson for lokallaget: Audun Solberg, tlf. 905 64 74

Menneskets konstitusjon i lys av teosofien

Teosofisk Samfunn har som et av sine formål å oppfordre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap. I den anledning er det vår glede å kunne invitere til følgende program:

Multidimensional being - energetic body - spirit and soul - meditation flower of life

MENNESKETS KONSTITUSJON I LYS AV TEOSOFIEN

Den moderne teosofiske bevegelsen har gjennom sine bidrag gitt oss mulighet til en dyp forståelse av mennesket som et multidimensjonelt vesen i et multidimensjonelt univers.

Det vil i foredraget bli gitt en grunnleggende innføring i det teosofiske menneskebildet og hvordan dette kan hjelpe oss til en dypere erkjennelse av vårt eget vesen og den verden vi er en del av.

Da det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker av ulik bakgrunn, perspektiv og ideologi, vil det etter foredraget åpnes for dialog omkring temaet. Alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill og refleksjoner knyttet til foredragstemaet.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholder og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Dato: 17.03.2019
Tid: Kl. 16.00-17.30
Sted: Vestre kanalgate 6, 1516 Moss
Arrangør: Moss lokallag
Facebook: Menneskets konstitusjon i lys av teosofien

Patanjalis Yogasutraer

Velkommen til foredraget Funderinger over Patanjalis Yogasutraer søndag 3. mars kl. 17.15 i Utsiktsveien 3 på Strømmen. Dette foredraget, som opprinnelig ble holdt av den islandske teosofen Sverrir Bjarnason, holdes denne søndagen av Halldor Bragason, som har vært tilknyttet Teosofisk Samfunn siden 1963.

Yogasutraene regnes som det eldste skrift man har om yoga, som alle senere yogatradisjoner springer ut av. Yogasutraene ble skrevet mellom år 200 f.Kr. og 500 e.Kr. Dette er et skrift som er like aktuell for nåtidens menneske som den var for ca 2000 år siden.

Vi vil innlede møtet med en kort, guidet felles meditasjon og åpner for drøftelser av temaet etter foredraget. Det blir også enkel bevertning.

Kontaktperson for lokallaget: Audun Solberg, tlf. 905 68 474.

Vel møtt!

bilde yoga

Hva er teosofi?

Teosofisk seglMed utgangspunkt i leksjonen som fulgte med Medlemsbrevet i januar 2019 vil Andreas Mikael Isberg holde et foredrag hvor han går inn på forskjellige perspektiver på teosofi: som filosofi, som religion og som vitenskap.

Da det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker av ulik bakgrunn, perspektiv og ideologi blir det derfor etter foredraget mulighet for dialog. Alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Dato: 17.02.2019
Tid: 16.00-17.30
Sted: Vestre kanalgate 6, 1516 Moss
Arrangør: Moss lokallag

 

Rosenkorset

Hei, og vel møtt til teosofisk møte!
Tid: Søndag 3. februar klokka 17:15 i Utsiktsveien 3 på Strømmen.

Denne gangen kommer Mona Teigøy. Mona har over lengre tid interessert seg for alkymi, esoterisk kunnskap og for mysterieskoler. Foredraget hun skal holde for oss handler om den esoteriske betydningen av korset og rosen. Monas forståelse og tolkning av symbolikk som kan ligge i dette symbolet er inspirert av Pål Foster Case. Han har skrevet om kabbalisme og hermetisme. Hun er også blant annet inspirert av bøkene «Fama Fraternitatis», «Confessio Fraternitatis» og «Det alkymistiske bryllup».

Etter foredraget blir det tid for diskusjon, og det vil bli enkel bevertning.

Hvis du ønsker å ta tog går det lokaltog enten fra Oslo eller Lillestrøm som stopper på SAGDALEN.

Det går for eksempel et tog fra Oslo S klokka 16.11.

For nærmere informasjon ta kontakt med

Audun Solberg: 905 68 474, koordinator

rosenkorset

Foredrag om Bahá’i-troen

Kjære venner! Velkommen til foredraget om Bahá’i-troen søndag 6. januar 2019 i Utsiktsvn. 3 på Strømmen. Foredraget starter kl. 17.15.

Ett av Teosofisk Samfunns formål er å «oppmuntre til sammenliknende studier i religion», og i dén forbindelse får vi denne gangen besøk av to medlemmer fra Bahá’i som vil fortelle oss om deres religion, som i dag har over seks millioner medlemmer. I følge Bahá’i-samfunnet, bygger troen deres på åpenbaringen til to guddommelige budbringere – Báb (1819-1850) og Bahá’u’lláh (1817-1892). Det blir som vanlig anledning til å stille spørsmål, og vi har en enkel bevertning etter foredraget. Vel møtt på nyåret!

Innsiktsmeditasjon i lys av teosofien

Innsiktsmeditasjon

AKERSHUS FYLKESLAG AV TEOSOFISK SAMFUNN INVITERER DEG TIL FOREDRAGET «INNSIKTSMEDITASJON I LYS AV TEOSOFIEN».

«Mindfulness» er begrepet som gjerne benyttes for å beskrive innsiktsmeditasjon, og det presenteres gjerne som en vei til økt velvære og indre ro. Selv om økt velvære og indre ro er verdifullt i seg selv, er det ikke dette som var det opprinnelige formålet med innsiktsmeditasjon.

Det egentlige formålet var å bli i stand til å se ting og tilværelsen som den egentlig er, og ikke som man kanskje tror, håper eller ønsker at den skal være. Den indiske prinsen Siddharta Gautama, i dag best kjent som Buddha, er den som er mest kjent for å ha benyttet innsiktsmeditasjon som en vei til selvinnsikt og selverkjennelse, men tradisjonen med å benytte seg av denne metoden strekker seg ennå lenger tilbake i tid og er en utbredt praksis også innen yoga og vedantatradisjonene.

I dette foredraget vil Andreas presentere en måte å praktisere innsiktsmeditasjon på i lys av den teosofiske tradisjonen og menneskesyn, samt dele praktiske øvelser som man kan benytte seg av i en selverkjennelsesprosess. Dette foredraget holdes av Andreas Isberg. Dersom du kjenner noen som kan være interessert i dette temaet, er det bare å invitere med seg venner. Etter foredraget blir det enkel bevertning og tid til drøftelse.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Jan Helge Francesco Olsen: 97820 118
Halldor Bragason: 926 55 954.

STED: ROSENHOFFGT. 7E, 0569 OSLO.