Døden og dødens-ettertilstander

Teosofiskolen i regi av Losje Dharma

Teosofien presenterer veldige perspektiver på livet: den kosmiske tilblivelse, bevissthetens utfoldelse, livets utvikling, og individets sykliske veksling mellom tilstandene liv og død. I dette første av to foredrag, vil det presenteres en teosofisk forståelse av døden og dødens ettertilstander.

Vi ønsker alle velkommen til en spennende dialog rundt temaet etter foredraget. Temaet for det neste foredraget i regi av Teosofiskolen vil bli «Reinkarnasjon». Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo.

Møtet finner sted 6. mars 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom.
Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner: Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Det er også mulig å møte fysisk dersom du har avtalt dette på forhånd. Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Johannes av korset

Søndag 6. februar vil Audun holde foredrag om mystikeren Johannes av Korset.

Johannes av korset var en kristen mystiker som levde i Spania på 1500 – tallet. Hans tanker om menneskets vei mot forening med Gud (det guddommelige) har stor likhet med andre mystikere fra ulike religioner og tradisjoner. Slik vi finner dem i kinesiske Tao te Ching og The book of Chuang Tzu, i de indiske Upanishadene, hos sufistene Rumi, Attar og Khan, hos Dionysios Areopagiten, hos nyplatonikeren Plotin, i jødiske kabala og hos mange kristne mystikere som blant annet Mester Eckhart og Jackob Bøhme, for å nevne noen.

Vi innleder med en kort meditasjon. Etter foredraget blir det enkel bevertning og åpnes for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk, vil det også være mulig å delta på Zoom.

Dato: 6. februar. 2022
Tid: kl. 17.15
Sted: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen 
eller Zoomlenke her som vil bli lagt ut her kort tid før møtet. 
Kontakt: Hildi Bragason (tlf: 413 94 122) dersom du har spørsmål om arrangementet eller har problemer med å komme inn på Zoom.

Upanishadene

Velkommen til teosofimøte i Strømmen lokallag søndag 2. januar

Audun Solberg vil holde et foredrag om det mystiske perspektivet i Upanishadene. Tidligere har han holdt foredrag om mystikerne Mester Eckhart og Simone Wiel, samt om Tao (kinesisk mystikk).

Mystikk handler om vår tilhørighet med det guddommelige (altet) og veien vi må gå for å realisere det guddommelige i oss. I Upanishadene, som er gammel-indiske, filosofiske skrifter (de eldste, Brihadaranyaka og Chandogya, er fra ca. 600 – 500 f.Kr), er det menneskets indre utvikling, med vekt på å realisere seg selv som den man egentlig er, sitt egentlige selv, som er hovedtema.

Etter foredraget og meditasjonen åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk, vil det også være mulig å delta på Zoom.

Dato: 2. januar. 2021
Tid: kl. 17.15
Sted: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen
eller Zoomlenke her som vil bli lagt ut her kort tid før møtet.
Kontakt: Hildi Bragason (tlf: 413 94 122) dersom du har spørsmål om arrangementet eller har problemer med å komme inn på Zoom.

Velkommen til foredraget «Paramhansa Yogananda, meditasjon og Selverkjennelse»

og julebord søndag 5. desember.

Paramhansa Yogananda, regnes som en av de fremste åndelige skikkelsene i moderne tid. Han ble født i 1893 i India, kom til Vesten i 1920 for å undervise i Kriya Yoga.
Kriya yoga er en eldgammel meditasjonsteknikk hemmeligholdt i mange århundrer, som ble gjenopplivet i 1861 av den store yogien Mahavatar Babaji. 

I dette foredraget vil Hildi snakke om Paramhansa Yogananda og elementer fra den eldgamle meditasjonspraksisen han videreførte fra sin linje av guruer. 

Det vil bli en guidet meditasjon i Hong-Sau, også kalt «Den lille Kriya». Denne meditasjonspraksisen er en fullverdig meditasjonspraksis i seg selv og er også anbefalt for de mennesker som forbereder seg til å motta Kriya initiering. Hong-Sau betyr «Jeg er Ånd». 

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk, vil det også være mulig å delta på Zoom.

Lenke til Zoom blir lagt ut 15 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 16.00, vil du bli satt i venterommet og bli sluppet inn når klokken er 16.00. 

ZOOM LENKE

Etter foredraget og meditasjonen åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Etter foredraget, meditasjonen og dialogen har vi gleden av å invitere til et alkoholfritt julebord! Alle som vil delta, tar med noe enkelt til bordet   

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? 
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Menneskets konstitusjon i lys av teosofi

Teosofiskolen i regi av Losje DharmaDen moderne teosofien har en forståelse av mennesket som et vesen bestående flere sjikt som strekker seg ut over det individuelle og forbinder det med det universelle. Søndag 7. november kl. 17.15 vil Andreas Mikael Isberg holde foredraget:
«Menneskets konstitusjon i lys av teosofi«

Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk vil det også være mulig å delta på Zoom. 

Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 30 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? 
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Teosofisk Samfunns tre formål

Teosofisk Samfunn (dannet i 1875), med sitt internasjonale hovedkontor i Adyar i India, har tre formål:

1. Å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge.

2. Å oppmuntre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap.

3. Å undersøke naturens skjulte lover og menneskets latente krefter.


Hva var bakgrunnen for disse formålene? Hvilke drøftelser fant sted i Samfunnet, som førte frem til ordlyden i formålene (i 1896), slik vi kjenner dem i dag. Må vi først og fremst se og forstå tilblivelsen av dem i lys av deres historiske kontekst? Er disse formålene like aktuelle for oss som lever nå?

Disse og andre spørsmål vil bli drøftet og forsøkt besvart i Jan Helges foredrag «Teosofisk Samfunns tre formål».

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen.

Det vil også være mulig å følge møtet fra Zoom. Her vil det bli lagt ut en Zoom link litt før møtet.

Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.00.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom?
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Hva er teosofi?

Teosofiskolen i regi av Losje Dharma.
Hvorfor ble Teosofisk Samfunn dannet?
Hva er den teosofiske bevegelsens historie og formål?
Er teosofi en religion, filosofi eller vitenskap?
Søndag 5. september vil vi komme inn på disse spørsmålene og forklare dem i lys av bidragene til noen av den teosofiske bevegelsens grunnleggere og pionerer.

Det er en glede å invitere Teosofisk Samfunns medlemmer og venner til det første foredraget i regi av Teosofiskolen.

Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom.

Her er Zoom linken: https://zoom.us/j/98677495230?pwd=cHUvWHprTm9YZGs1dENyTUprV1hVZz09

Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Det er også mulig å møte fysisk dersom du har avtalt dette på forhånd.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom?
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

DZYAN YOGA – en teosofisk vei til selverkjennelse

Den moderne teosofiske bevegelsen forbindes ofte med overlevering av «hemmelig kunnskap» fra et skjult broderskap til et knippe utvalgte og innviede mennesker som ledes trinnvis til selverkjennelse gjennom en esoterisk skolering.

Men, er det virkelig slik? Finnes denne kunnskapen kun tilgjengelig for disse utvalgte menneskene? Må man opptas i en esoterisk skole for å komme frem til en sann erkjennelse av tingenes tilstand? Eller, finnes det offentlig tilgjengelig informasjon som gjør oss i stand til å påbegynne en slik åndelig skolering selv?

Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og ordfører for Losje Dharma. Han har gjennom flere år forsket på en teosofiske vei til selverkjennelse gjennom sitt Dzyan Yoga Research Project. Han vil i dette foredraget dele fra sin forskning og forklare sin påstand om at Blavatsky, og andre tidlige teosofer, faktisk har delt kilder og informasjon som gjør oss i stand til å påbegynne en teosofisk skoleringsvei og åndelig erkjennelsespraksis på egenhånd.
https://dzyanyoga.wordpress.com/

Møtet foregår på Zoom 1. august kl. 17.15.

Lenke til Zoom-møtet finner du her:
https://zoom.us/j/99593001736?pwd=WnU0WmRiT0JsZlZzdFpjelk1WmJNUT09

Hvis du ikke kommer rett inn så kan du prøve å bruke følgende påloggingsinformasjon:

Meeting ID: 995 9300 1736
Passcode: 147322

Hvis du logger deg på før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Det er også mulig å møte fysisk dersom du har avtalt dette på forhånd.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Ta kontakt med Hildi på tlf. 413  94 122 ved spørsmål om arrangementet eller om du ikke kommer inn på Zoom.

Blavatskys meditasjonsdiagram

Søndag 4. juli kl. 17:15 vil Torstein A. Tobiassen gi en generell oversikt over Helena Petrovna Blavatskys Meditasjonsdiagram. Diagrammet ble diktert av Blavatsky i 1887 – 1888 i London til E.T. Sturdy. Han tilhørte hennes indre gruppe. Hun var på dette tidspunktet allerede helsemessig svekket, og døde 8. mai 1891. Diagrammet kom først på trykk på 1940 – tallet.

Etter innledningen åpnes det opp for dialog, ledet av en ordstyrer.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet foregår på Zoom.
Bli med på Zoom møtet: Lenke til Zoom

Hvis du ikke kommer rett inn kan du logge på med
Meeting ID: 916 6866 4038 Passord: 375608

Hvis du logger deg på før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet. Jeg slipper deg inn når klokken er 17.00.

Hvis du ikke kommer inn på Zoom, ta kontakt med Hildi (tlf. 413  94 122 ). Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

Teosofisk samfunn i Norge – et tilbakeblikk

Søndag 6. juni kl. 17.15 vil Torstein Tobiassen gi en oversikt over historien til Teosofisk Samfunn i Norge.

Tobiassen vil ta for seg den perioden han var generalsekretær i dette Samfunnet. Han vil gi en summarisk oversikt som danner utgangspunkt for spørsmål og menings-utveksling. Han vil også presentere Helena Petrovna Blavatskys (1831-1891) «Meditation Diagram». 

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 
Møtet foregår på Teams. Klikk her for å bli med på møtet. Om du ikke har Teams-app installert på maskinen din, velger du bare «Fortsett i denne nettleseren».  Kommer du ikke inn på Teams? Ta kontakt med Andreas: 479 78 355


Du må logge deg på Teams et kvarter før møtet begynner. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.


Vel møtt!