Mester Eckhart


Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet.

I dette foredraget, søndag 3. januar, vil Audun Solberg holde foredraget «Mester Eckhart». Audun har tidligere holdt foredrag om Tao (kinesisk mystikk). I dette foredraget vil han snakke om den kristne mystikeren, Mester Eckharts, beskrivelse av Gud, og hvordan mennesker kan nærme seg Gud og forvandles til «det menneske det egentlig er».

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din Skype adresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på Skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 3. januar kl. 17.15 på Skype

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg
(tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

Tidsskriftet The Theosophist

Vol142No3 Dec2020 Cover

Teosofisk Samfunn i Norge gjør oppmerksom på at det er mulig å laste ned Samfunnets internasjonale tidsskrift, The Theosophist, gratis. Du finner det ved å gå inn på ts-adyar.org (The Theosophical Society International Headquarters Adyar), klikker på «Learn» og deretter på «Books and Magazines«. På vår internasjonale hjemmeside har du også anledning til å abonnere gratis på Adyar eNewsletters.

TEOSOFISK SAMFUNN 145 ÅR

Kjære medlemmer i Teosofisk Samfunn og andre teosofi interesserte!

I dag, 17. november 2020, er det nøyaktig 145 år siden Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge og noen andre dannet Teosofisk Samfunn (Theosophical Society) i New York.

Samfunnets internasjonale hovedkontor ble flyttet til Adyar (Chennai) i India i 1905, hvor det fortsatt ligger og har nå seksjoner, losjer, mindre grupper og frittstående medlemmer spredt rundt omkring i alle verdensdeler. I Norge har vi per dags dato to lokale grupper – én på Strømmen og én i Moss (begge i Viken fylke) – samt Losje Dharma i Oslo.

Siden mars og frem til nå har vi fra Strømmen lokallag første søndag i hver måned holdt foredrag på Skype grunnen corona-pandemien. Vi gleder oss naturligvis til vi igjen kan åpne for fysiske møter.

Noen har spurt om hva Teosofisk Samfunns oppgave er. Svaret på det er at det ser det som sin oppgave å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet. I det første av Samfunnets tre formål sies det at vi ønsker «å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge». Når vi observerer de mange konflikter i verden som kan springe ut av uvitenhet, fordommer og manglende selvinnsikt og samtidig reflekterer over Teosofisk Samfunns oppgave og dets formål, ser vi at teosofien fortsatt har en viktig plass i verden.

Alt godt ønskes dere alle fra

Jan Helge Francesco Olsen, organisasjonssekretær i Teosofisk Samfunn i Norge

Norrøn tradisjon. Nettarrangement

Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet. Samfunnet oppmuntrer til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap.

Søndag 1. november får Strømmen lokallag besøk av Ragnar Kielland og Henrik Lysøe, som vil holde foredrag over temaet «Rekonstruksjon av norrøn tradisjon ved hjelp av synkretisk indo-europeisk tradisjonalisme».

Sammen driver Ragnar og Henrik Norse Tradition (se facebook.com/norsetradition), og de arrangerer fortløpende både temakvelder og helge retreats.Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderne og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Det vil bli satt av tid til spørsmål og drøftelser etter foredraget.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skype adresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet.

Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner.Møtet finner sted 1. november kl. 17.15 på Skype.

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg
(tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.Vel møtt!

Veien til Tao

Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet.
I dette foredraget, søndag 4. oktober, vil Audun Solberg holde foredraget «Veien til Tao». Et mål Blavatsky (en av stifterne av Teosofisk Samfunn) satte seg, var å finne noe grunnleggende felles ved ulike religioner og mytologier. I «The Secret Doctrine» og «The Key to Theosophy» beskriver hun «en absolutt væren» (ONE ABSOLUTE BE – NESS). Det vil si den rotløse roten til alt som eksisterer og noen gang kommer til å eksistere. Det er utenkelig og da også ubeskrivelig. Det er evig og grenseløst. Det er væren heller en «å være».

I dette foredraget skal Audun Solberg snakke om Tao. Han tar utgangspunkt i aforismesamlingen «Tao Te Ching» og boka «The Bock og Chuang Tzu». De er hovedbøkene bak kinesisk Taoisme. Tao kan både vise til «det ubeskrivelige» og «evige», men også det enkelte menneskes vei mot harmoni med dette evige, grenseløse. Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 4. oktober kl. 17.15 på Skype. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Tankefrihet og autoritesdyrkelse

ts møte bildeJan Helge har tidligere, i underkant av 20 år, vært medlem av Antroposofisk selskap, og har siden 2012 vært tilsluttet teosofigruppen på Strømmen. Han ble formelt medlem i Teosofisk samfunn i 2018.

Spørsmål som har opptatt ham, er: I hvilken grad gis det i praksis rom for tankefrihet i Antroposofisk selskap og i Teosofisk samfunn? Kommer deres vedtekter/lover til uttrykk innen disse bevegelsene? Hersker det autoritetsdyrkelse i dem?

The General Council i Teosofisk samfunn oppfordrer medlemmene til ‘uten frykt å utøve sine egne rettigheter til tankefrihet og til å uttrykke disse’. I Vedtekter for Antroposofisk selskap sies det noe lignende, at det blant annet vil «anspore til fri åndserkjennelse» og vil ‘avvise sekterisme og dogmatikk’.

Jan Helge vil i dette foredraget fortelle om noen av sine erfaringer i Antroposofisk selskap og i Teosofisk samfunn.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 6. sept. kl. 17.15 på Skype

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg
(tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

Teosofi som levende realitet

teosofibilde
Pionerene i den moderne teosofiske bevegelsen presenterte et sett med læresetninger som var revolusjonerende nye og radikale. De påsto at vi alle er en del av et levende hele, at vi som individer reflekterer de kosmiske og guddommelige prosessene som ligger til grunn for hele tilværelsen – fra de store galaksene til de usynlige atomene, og at vi kan bli i stand til å komme i kontakt med den tidløse visdommen som er virksom i dem.
Den moderne teosofiske bevegelsen har produsert en rik og mangfoldig litteratur som har inspirert til dannelsen av mangfoldige studiegrupper, foredrag og samtaler, men om man ønsker å gjøre teosofi til noe mer enn et teoretisk og eksotisk samtaleemne, er man nødt til å gjøre en anstrengelse ved å vende blikket innover og dykke dypt inn i sitt eget indre.
Andreas Mikael Isberg vil presentere noen av de teosofiske læresetningene og bidra til hvordan disse kan benyttes i en selvutforskningsprosess, hvor målet er en dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen og åndelig selvforvandling.
Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.
Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner,
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.
Vel møtt!

 

Blavatsky og Olcott på jakt etter den «ekte» buddhismen – del 2

blsky (1)Tor Husby ønsker søndag den 5. juli 2020 kl. 17.15 å snakke om Blavatsky og Olcotts møte med Buddhismen og hvordan Teosofien påvirket moderne Buddhisme. Han tar utgangspunkt i The Voice of the Silence og flere kortere artikler og viser hvordan Blavatsky og Olcott hadde to ulike måter å forholde seg til relasjonen mellom Buddhisme og Teosofi.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst et kvarter før møtet begynner,

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt 🙂

Blavastky og Olcott på jakt etter den «ekte» buddhismen

Tor Husby ønsker søndag den 7.6.20 kl. 17.15 å snakke om Blavatsky og Olcotts møte med Buddhismen og hvordan Teosofien påvirket moderne Buddhisme. Han tar utgangspunkt i The Voice of the Silence og flere kortere artikler og viser hvordan Blavatsky og Olcott hadde to ulike måter å forholde seg til relasjonen mellom Buddhisme og Teosofi.
Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.
Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din skypeadresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på skype minst 1/2 time før møtet begynner.
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.
Vel møtt!

Hvit lotus dag 8. mai

lotus

Kjære medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn Norge!

I dag, den åttende mai, feirer mange teosofer og andre som interesserer seg for teosofi, Hvit Lotusdag, til minne om Helena Petrovna Blavatsky (12. august 1831- 8. mai 1891). Det var Henry Steel Olcott, Teosofisk Samfunns første president, som anbefalte å kalle Blavatskys dødsdag Hvit Lotusdag.

Hvorfor navnet «Hvit Lotusdag»?

Hvis vi tar til oss de tanker som Blavatsky forfektet rundt slike temaer som for eksempel kosmogoni, livets invo- og evolusjon, betydningen av menneskets foredling av seg selv m.m., kan vi få en idé om hvordan og hvorfor lotusen er et passende symbol på denne kvinnen og ikke minst på innholdet i hennes forfatterskap.

Blavatsky skrev følgende om symbolikken knyttet til den hvite lotusen i «The Secret Doctrine», vol I (Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 1993, 380, 57-58):

«Den grunnleggende idé i dette symbolet er svært vakker og viser dessuten til alle religiøse systemers felles opphav. Både i lotusen og i vannliljens skikkelse uttrykkes den ene og samme filosofiske idé – emanasjonen av det objektive fra det subjektive, guddommelige tankeformasjoner som strømmer fra det abstrakte og inn i konkrete eller synlige former….Dessuten er lotusen eller Padma et meget gammelt og yndet bilde på selve kosmos, men også på mennesket. De vanligste begrunnelsene som gis, er først og fremst det allerede nevnte faktum, at lotusfrøet i seg selv er en perfekt miniatyr av den vordende planten, et bilde på det faktum at alle tings spirituelle urbilder eksisterer i den immaterielle verden før de materialiseres på jorden. Det andre er det faktum at lotusplanten skyter seg frem igjennom vannet, har roten sin i gjørmen og folder ut sin blomst i luften. På denne måten symboliserer lotusen både menneskets og kosmos’ liv; den Hemmelige lære sier at begges grunnstoffer er de samme og at begge utvikler seg i samme retning. Lotusens rot nedsunket i gjørmen symboliserer det materielle livet, stengelen som skyter opp gjennom vannet, symboliserer eksistensen i astralverdenen og blomsten som flyter på vannoverflaten, og som åpner seg mot himmelen, er et bilde på spirituell tilvære.»(Oversatt til norsk av u.t.)

Teosofisk Samfunn Norge (TSN) ønsker dere alle en fin Hvit Lotusdag, og vi ser frem til at vi, forhåpentlig snart, kan begynne å arrangere møter igjen.

Alt godt fra

Jan Helge, vise-organisasjonssekretær i TSN