Hellig geometri i drømmer

Søndag 14. august vil Henrik Sælid holde et foredrag om hellig geometri.

Sælid vil i dette foredraget drøfte hvordan hellig geometri kan tre frem i våre drømmer, og hvordan den forholder seg til dimensjoner som «tid og sted». Han vil ta utgangspunkt i egne drømmeerfaringer.

Han vil også snakke om bildet Waterfall av den nederlandske kunstneren M. C. Escher og reise spørsmålet: Er dette bildet bare lek med former eller sier det noe om opphevelse av tiden?

Møtet finner sted søndag 14. august 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom. Zoom linken blir lagt ut her kort tid før møtet begynner: Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og det blir enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Sommeravslutning med foredrag

Interesse og oppmerksomhet

N. Sri Ram

Dette foredraget som heter «Interesse og oppmerksomhet» er basert på en artikkel av N. Sri Ram, forhenværende president i Teosofisk Samfunn. Artikkelen er oversatt av Halldór Bragason.

Foredraget handler om hvordan vår evne til å vise full interesse for et emne virker inn på andre grunnleggende faktorer i tankevirksomheten.

Halldór vil innledningsvis komme med noen egne refleksjoner som handler om hvordan røkte eller foredle sinnet.

NB. Vanligvis har vi møter den første søndagen i måneden, men denne gangen gjør vi et unntak og møtet finner sted søndag 12. juni 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom. 

Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.15, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.15. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Dette er en sommeravslutning og det vil ikke bli holdt flere møter før til høsten.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på telefon: 413 94 122

Hvit lotusdag

Kjære medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn Norge! Den 8. mai markerer mange teosofer og andre som interesserer seg for teosofi, Hvit Lotusdag, til minne om Helena Petrovna Blavatsky (12. august 1831- 8. mai 1891). Det var Henry Steel Olcott, Teosofisk Samfunns første president, som anbefalte å kalle Blavatskys dødsdag Hvit Lotusdag. Søndag 1. mai vil Andreas Mikael Isberg holde et innledende foredrag om Blavatsky og hennes bidrag til den moderne teosofisk bevegelsen.

Møtet finner sted 1. mai 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom. 
Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og det blir enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Jan Helge på telefon: 978 20 118

Miraklene i Lourdes

Hellige Bernadette, 17 år

Søndag 3. april 2022 kl. 17.15 vil Hildi dele en artikkel skrevet av Halldor Haraldsson i det islandske teosofitidsskriftet Gangleri. Artikkelen er oversatt til norsk av Halldor Bragason.

Foredraget handler om miraklene i Lourdes, en liten by i sør-Frankrike. Den hellige Bernadette av Lourdes er kjent for at Jesu mor Maria åpenbarte seg for henne og instruerte henne i å reise et kapell i nærheten av Lourdes. I en grotte gravde hun frem en kilde som ble fylt av helbredende vann.

Møtet finner sted 3. april 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom.
Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner: Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Etter foredraget åpnes det opp for dialog og det blir enkel bevertning.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Hellige Bernadettes legeme

Døden og dødens-ettertilstander

Teosofiskolen i regi av Losje Dharma

Teosofien presenterer veldige perspektiver på livet: den kosmiske tilblivelse, bevissthetens utfoldelse, livets utvikling, og individets sykliske veksling mellom tilstandene liv og død. I dette første av to foredrag, vil det presenteres en teosofisk forståelse av døden og dødens ettertilstander.

Vi ønsker alle velkommen til en spennende dialog rundt temaet etter foredraget. Temaet for det neste foredraget i regi av Teosofiskolen vil bli «Reinkarnasjon». Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo.

Møtet finner sted 6. mars 2022 kl. 17.15 i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen og på Zoom.
Zoom linken blir lagt ut her i kort tid før møtet begynner: Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00. Det er også mulig å møte fysisk dersom du har avtalt dette på forhånd. Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Johannes av korset

Søndag 6. februar vil Audun holde foredrag om mystikeren Johannes av Korset.

Johannes av korset var en kristen mystiker som levde i Spania på 1500 – tallet. Hans tanker om menneskets vei mot forening med Gud (det guddommelige) har stor likhet med andre mystikere fra ulike religioner og tradisjoner. Slik vi finner dem i kinesiske Tao te Ching og The book of Chuang Tzu, i de indiske Upanishadene, hos sufistene Rumi, Attar og Khan, hos Dionysios Areopagiten, hos nyplatonikeren Plotin, i jødiske kabala og hos mange kristne mystikere som blant annet Mester Eckhart og Jackob Bøhme, for å nevne noen.

Vi innleder med en kort meditasjon. Etter foredraget blir det enkel bevertning og åpnes for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk, vil det også være mulig å delta på Zoom.

Dato: 6. februar. 2022
Tid: kl. 17.15
Sted: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen 
eller Zoomlenke her som vil bli lagt ut her kort tid før møtet. 
Kontakt: Hildi Bragason (tlf: 413 94 122) dersom du har spørsmål om arrangementet eller har problemer med å komme inn på Zoom.

Upanishadene

Velkommen til teosofimøte i Strømmen lokallag søndag 2. januar

Audun Solberg vil holde et foredrag om det mystiske perspektivet i Upanishadene. Tidligere har han holdt foredrag om mystikerne Mester Eckhart og Simone Wiel, samt om Tao (kinesisk mystikk).

Mystikk handler om vår tilhørighet med det guddommelige (altet) og veien vi må gå for å realisere det guddommelige i oss. I Upanishadene, som er gammel-indiske, filosofiske skrifter (de eldste, Brihadaranyaka og Chandogya, er fra ca. 600 – 500 f.Kr), er det menneskets indre utvikling, med vekt på å realisere seg selv som den man egentlig er, sitt egentlige selv, som er hovedtema.

Etter foredraget og meditasjonen åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk, vil det også være mulig å delta på Zoom.

Dato: 2. januar. 2021
Tid: kl. 17.15
Sted: Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen
eller Zoomlenke her som vil bli lagt ut her kort tid før møtet.
Kontakt: Hildi Bragason (tlf: 413 94 122) dersom du har spørsmål om arrangementet eller har problemer med å komme inn på Zoom.

Velkommen til foredraget «Paramhansa Yogananda, meditasjon og Selverkjennelse»

og julebord søndag 5. desember.

Paramhansa Yogananda, regnes som en av de fremste åndelige skikkelsene i moderne tid. Han ble født i 1893 i India, kom til Vesten i 1920 for å undervise i Kriya Yoga.
Kriya yoga er en eldgammel meditasjonsteknikk hemmeligholdt i mange århundrer, som ble gjenopplivet i 1861 av den store yogien Mahavatar Babaji. 

I dette foredraget vil Hildi snakke om Paramhansa Yogananda og elementer fra den eldgamle meditasjonspraksisen han videreførte fra sin linje av guruer. 

Det vil bli en guidet meditasjon i Hong-Sau, også kalt «Den lille Kriya». Denne meditasjonspraksisen er en fullverdig meditasjonspraksis i seg selv og er også anbefalt for de mennesker som forbereder seg til å motta Kriya initiering. Hong-Sau betyr «Jeg er Ånd». 

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk, vil det også være mulig å delta på Zoom.

Lenke til Zoom blir lagt ut 15 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 16.00, vil du bli satt i venterommet og bli sluppet inn når klokken er 16.00. 

ZOOM LENKE

Etter foredraget og meditasjonen åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Etter foredraget, meditasjonen og dialogen har vi gleden av å invitere til et alkoholfritt julebord! Alle som vil delta, tar med noe enkelt til bordet   

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? 
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Menneskets konstitusjon i lys av teosofi

Teosofiskolen i regi av Losje DharmaDen moderne teosofien har en forståelse av mennesket som et vesen bestående flere sjikt som strekker seg ut over det individuelle og forbinder det med det universelle. Søndag 7. november kl. 17.15 vil Andreas Mikael Isberg holde foredraget:
«Menneskets konstitusjon i lys av teosofi«

Andreas Mikael Isberg er medlem av Teosofisk Samfunn i Norge og Ordfører for Losje Dharma i Oslo.

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen. Hvis du ikke har anledning å møte fysisk vil det også være mulig å delta på Zoom. 

Lenke til Zoom blir lagt ut her ca 30 min før møtet begynner. Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet og du blir sluppet inn når klokken er 17.00.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom? 
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122

Teosofisk Samfunns tre formål

Teosofisk Samfunn (dannet i 1875), med sitt internasjonale hovedkontor i Adyar i India, har tre formål:

1. Å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge.

2. Å oppmuntre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap.

3. Å undersøke naturens skjulte lover og menneskets latente krefter.


Hva var bakgrunnen for disse formålene? Hvilke drøftelser fant sted i Samfunnet, som førte frem til ordlyden i formålene (i 1896), slik vi kjenner dem i dag. Må vi først og fremst se og forstå tilblivelsen av dem i lys av deres historiske kontekst? Er disse formålene like aktuelle for oss som lever nå?

Disse og andre spørsmål vil bli drøftet og forsøkt besvart i Jan Helges foredrag «Teosofisk Samfunns tre formål».

Møtet finner sted i Utsiktsveien 3, 1466 Strømmen.

Det vil også være mulig å følge møtet fra Zoom. Her vil det bli lagt ut en Zoom link litt før møtet.

Hvis du logger deg på Zoom før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet, og du blir sluppet inn når klokken er 17.00.

Etter foredraget åpnes det opp for dialog.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Har du spørsmål om arrangementet eller kommer du ikke inn på Zoom?
Ta kontakt med Hildi på mobil: 413 94 122