Hva er teosofi?

Teosofisk seglMed utgangspunkt i leksjonen som fulgte med Medlemsbrevet i januar 2019 vil Andreas Mikael Isberg holde et foredrag hvor han går inn på forskjellige perspektiver på teosofi: som filosofi, som religion og som vitenskap.

Da det er Teosofisk Samfunns ønske å danne en arena for dialog som kan bidra til større gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker av ulik bakgrunn, perspektiv og ideologi blir det derfor etter foredraget mulighet for dialog. Alle oppfordres til å stille spørsmål og komme med innspill knyttet til foredragstemaet.

Dato: 17.02.2019
Tid: 16.00-17.30
Sted: Vestre kanalgate 6, 1516 Moss
Arrangør: Moss lokallag

 

Reklamer

Rosenkorset

Hei, og vel møtt til teosofisk møte!
Tid: Søndag 3. februar klokka 17:15 i Utsiktsveien 3 på Strømmen.

Denne gangen kommer Mona Teigøy. Mona har over lengre tid interessert seg for alkymi, esoterisk kunnskap og for mysterieskoler. Foredraget hun skal holde for oss handler om den esoteriske betydningen av korset og rosen. Monas forståelse og tolkning av symbolikk som kan ligge i dette symbolet er inspirert av Pål Foster Case. Han har skrevet om kabbalisme og hermetisme. Hun er også blant annet inspirert av bøkene «Fama Fraternitatis», «Confessio Fraternitatis» og «Det alkymistiske bryllup».

Etter foredraget blir det tid for diskusjon, og det vil bli enkel bevertning.

Hvis du ønsker å ta tog går det lokaltog enten fra Oslo eller Lillestrøm som stopper på SAGDALEN.

Det går for eksempel et tog fra Oslo S klokka 16.11.

For nærmere informasjon ta kontakt med

Audun Solberg: 905 68 474, koordinator

rosenkorset

Foredrag om Bahá’i-troen

Kjære venner! Velkommen til foredraget om Bahá’i-troen søndag 6. januar 2019 i Utsiktsvn. 3 på Strømmen. Foredraget starter kl. 17.15.

Ett av Teosofisk Samfunns formål er å «oppmuntre til sammenliknende studier i religion», og i dén forbindelse får vi denne gangen besøk av to medlemmer fra Bahá’i som vil fortelle oss om deres religion, som i dag har over seks millioner medlemmer. I følge Bahá’i-samfunnet, bygger troen deres på åpenbaringen til to guddommelige budbringere – Báb (1819-1850) og Bahá’u’lláh (1817-1892). Det blir som vanlig anledning til å stille spørsmål, og vi har en enkel bevertning etter foredraget. Vel møtt på nyåret!

Innsiktsmeditasjon i lys av teosofien

Innsiktsmeditasjon

AKERSHUS FYLKESLAG AV TEOSOFISK SAMFUNN INVITERER DEG TIL FOREDRAGET «INNSIKTSMEDITASJON I LYS AV TEOSOFIEN».

«Mindfulness» er begrepet som gjerne benyttes for å beskrive innsiktsmeditasjon, og det presenteres gjerne som en vei til økt velvære og indre ro. Selv om økt velvære og indre ro er verdifullt i seg selv, er det ikke dette som var det opprinnelige formålet med innsiktsmeditasjon.

Det egentlige formålet var å bli i stand til å se ting og tilværelsen som den egentlig er, og ikke som man kanskje tror, håper eller ønsker at den skal være. Den indiske prinsen Siddharta Gautama, i dag best kjent som Buddha, er den som er mest kjent for å ha benyttet innsiktsmeditasjon som en vei til selvinnsikt og selverkjennelse, men tradisjonen med å benytte seg av denne metoden strekker seg ennå lenger tilbake i tid og er en utbredt praksis også innen yoga og vedantatradisjonene.

I dette foredraget vil Andreas presentere en måte å praktisere innsiktsmeditasjon på i lys av den teosofiske tradisjonen og menneskesyn, samt dele praktiske øvelser som man kan benytte seg av i en selverkjennelsesprosess. Dette foredraget holdes av Andreas Isberg. Dersom du kjenner noen som kan være interessert i dette temaet, er det bare å invitere med seg venner. Etter foredraget blir det enkel bevertning og tid til drøftelse.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Jan Helge Francesco Olsen: 97820 118
Halldor Bragason: 926 55 954.

STED: ROSENHOFFGT. 7E, 0569 OSLO.

Internasjonal samling 142

HQ Hall HPB and HSOGodt nyttår ønskes alle medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn i Norge!

Jeg befinner meg for tiden i Adyar, India, hvor jeg deltar på den årlige internasjonale samlingen (nummer 142 i rekken). Årets tema er «Fra lære til innsikt: det altruistiske hjertet» og temaet tas opp i forskjellige fora som foredrag, paneldebatter, prosjekter, m.m. Samlingen startet 31.12.2017 og vil vare til 05.01.2018. Det er en fantastisk opplevelse å møte engasjerte medlemmer fra alle verdenshjørner. Jeg har fått venner fra Brazil, Argentina, Nederland, Frankrike, Østerrike, Sveits, Sverige, Filipinene, England, Russlan, Ukrania, Bangladesh, Finland, USA, m.fl., og selv om våre språk, kultur og historie er forskjellige føler vi og har en direkte forståelse av vår grunnleggende énhet som del og deler av livet. Da er det mulig å føle samhold og verdsette mangfold.

Teosofisk Samfunn har vært toneangivende for den menneskelige utvikling tidligere, men dets introduksjon av østlig filosofi, tanken om reinkarnasjon og karma og alle menneskers likeverd. Et resultat av sistnevnte – alle menneskers likeverd, var at medlemmer av TS i India var med på å stifte det første indiske selvstendighetsparti, Indian National Congress, og prosessen med frigjøringen fra kolonimaktene. Guvernøren i Tamil Nadu var og besøkte oss i går og han uttrykte sin verdsettelse av Teosofisk Samfunns rolle i forhold til både frigjøringsprosessen og etableringen av utdannelsesinstitusjoner med respekt for indisk historie og kultur.

Det er mitt håp at Teosofisk Samfunn fortsatt kan spille en aktiv rolle med å opplyse om alle menneskers likeverd. Vi lever i dag i en verden med steile religiøse og politiske fronter hvor den ene tråkker ned den andre gjennom både fiendtlig og nedverdigende retorikk og utøvende voldsbruk. Kanskje kan vi, som medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn, klare å være foregangsfigurer for en annen måte å forholde seg til hverandre på, hvor dialog og toleranse er det toneavgivende i våre mellommenneskelig relasjoner.

Dette er mitt håp og jeg ser frem til et nytt og spennende år sammen med dere alle.

HQ Hall AB

OBS!
Grunnet lokale tilkoblingsproblemer har jeg ikke kommet inn på nettsiden vår før i dag og er derfor litt forsinket med linken til den Internasjonale Samlingen. Jeg håper dere tilgir meg dette. Foredragene som blir streamet direkte vil også bli lagret og dere kan klikke dere inn på opptakene og se det dere eventuelt har gått glipp av.

Klikk her for å komme til direktesendingen fra Adyar.

Klikk her for å komme til Youtube-siden med opptak fra årets og tidligere års samlinger.

Da er jeg nødt til å skynde meg videre til neste post på programmet. Gleder meg til jeg kommer tilbake og får møte dere alle igjen og dele med dere hva jeg har vært med på her i fantastiske Adyar.

 

Med vennlig hilsen,

Andreas Mikael Isberg

Organisasjonssekretær

 

 

En esoterisk tilnærming til lykke

22406443_10211960990073118_6423915558364407622_nAlle søker lykken. Noen tenker at den kan nås ved å tilegne seg eiendeler, makt eller stilling, men mange har funnet at dette ikke nødvendigvis er sant. Andre tror at åndelighet kan lede dem til lykke, bare for å oppdage at en åndelig disiplin ofte innebærer anstrengelse, indre konflikt og forsakelse. Så mange undrer seg over hva lykke er. Er det overhode mulig å oppnå? Bli med å undersøke lykkens natur fra et esoterisk perspektiv og oppdag hvordan den kan blomstre i ditt eget liv.

Østfold fylkeslag av Teosofisk Samfunn i Norge ønsker velkommen til foredrag og dialog søndag 29.10.2017 kl 16.00-17.30.

Det vil også være meditasjonssamling kl. 15.00-15.45. Det vil bli veiledet meditasjon i ca 20 minutter og rom for spørsmål og svar rundt teosofisk meditasjonspraksis.

Klikk deg inn på vår Facebook-side for mer informasjon.

To korte foredrag av Jiddu Krishnamurti

JKrishnamurti

Akershus fylkeslag (Strømmen) vil søndag 01.10.2017, kl 17.15, vise to korte foredrag av J. Krishnamurti:

1. «Are there different levels of consciousness?»
2. «What is enlightenment?»

Til sammen tar disse to foredragene ca 1/2 time. Vi vil ha en drøftelse etter foredragene.

Vi starter med en enkel meditasjon. Etter foredragene blir det enkel bevertning og tid til drøftelser.

Ta gjerne med venner og kjente som kan være interessert i disse temaene.

Kontaktpersoner:
Halldor: 926 55 954/ 63 84 40 18
Audun: 905 68 474
Jan Helge: 978 20 118

Vel møtt!