Innsiktsmeditasjon i lys av teosofien

Innsiktsmeditasjon

AKERSHUS FYLKESLAG AV TEOSOFISK SAMFUNN INVITERER DEG TIL FOREDRAGET «INNSIKTSMEDITASJON I LYS AV TEOSOFIEN».

«Mindfulness» er begrepet som gjerne benyttes for å beskrive innsiktsmeditasjon, og det presenteres gjerne som en vei til økt velvære og indre ro. Selv om økt velvære og indre ro er verdifullt i seg selv, er det ikke dette som var det opprinnelige formålet med innsiktsmeditasjon.

Det egentlige formålet var å bli i stand til å se ting og tilværelsen som den egentlig er, og ikke som man kanskje tror, håper eller ønsker at den skal være. Den indiske prinsen Siddharta Gautama, i dag best kjent som Buddha, er den som er mest kjent for å ha benyttet innsiktsmeditasjon som en vei til selvinnsikt og selverkjennelse, men tradisjonen med å benytte seg av denne metoden strekker seg ennå lenger tilbake i tid og er en utbredt praksis også innen yoga og vedantatradisjonene.

I dette foredraget vil Andreas presentere en måte å praktisere innsiktsmeditasjon på i lys av den teosofiske tradisjonen og menneskesyn, samt dele praktiske øvelser som man kan benytte seg av i en selverkjennelsesprosess. Dette foredraget holdes av Andreas Isberg. Dersom du kjenner noen som kan være interessert i dette temaet, er det bare å invitere med seg venner. Etter foredraget blir det enkel bevertning og tid til drøftelse.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Jan Helge Francesco Olsen: 97820 118
Halldor Bragason: 926 55 954.

STED: ROSENHOFFGT. 7E, 0569 OSLO.

Reklamer

Internasjonal samling 142

HQ Hall HPB and HSOGodt nyttår ønskes alle medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn i Norge!

Jeg befinner meg for tiden i Adyar, India, hvor jeg deltar på den årlige internasjonale samlingen (nummer 142 i rekken). Årets tema er «Fra lære til innsikt: det altruistiske hjertet» og temaet tas opp i forskjellige fora som foredrag, paneldebatter, prosjekter, m.m. Samlingen startet 31.12.2017 og vil vare til 05.01.2018. Det er en fantastisk opplevelse å møte engasjerte medlemmer fra alle verdenshjørner. Jeg har fått venner fra Brazil, Argentina, Nederland, Frankrike, Østerrike, Sveits, Sverige, Filipinene, England, Russlan, Ukrania, Bangladesh, Finland, USA, m.fl., og selv om våre språk, kultur og historie er forskjellige føler vi og har en direkte forståelse av vår grunnleggende énhet som del og deler av livet. Da er det mulig å føle samhold og verdsette mangfold.

Teosofisk Samfunn har vært toneangivende for den menneskelige utvikling tidligere, men dets introduksjon av østlig filosofi, tanken om reinkarnasjon og karma og alle menneskers likeverd. Et resultat av sistnevnte – alle menneskers likeverd, var at medlemmer av TS i India var med på å stifte det første indiske selvstendighetsparti, Indian National Congress, og prosessen med frigjøringen fra kolonimaktene. Guvernøren i Tamil Nadu var og besøkte oss i går og han uttrykte sin verdsettelse av Teosofisk Samfunns rolle i forhold til både frigjøringsprosessen og etableringen av utdannelsesinstitusjoner med respekt for indisk historie og kultur.

Det er mitt håp at Teosofisk Samfunn fortsatt kan spille en aktiv rolle med å opplyse om alle menneskers likeverd. Vi lever i dag i en verden med steile religiøse og politiske fronter hvor den ene tråkker ned den andre gjennom både fiendtlig og nedverdigende retorikk og utøvende voldsbruk. Kanskje kan vi, som medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn, klare å være foregangsfigurer for en annen måte å forholde seg til hverandre på, hvor dialog og toleranse er det toneavgivende i våre mellommenneskelig relasjoner.

Dette er mitt håp og jeg ser frem til et nytt og spennende år sammen med dere alle.

HQ Hall AB

OBS!
Grunnet lokale tilkoblingsproblemer har jeg ikke kommet inn på nettsiden vår før i dag og er derfor litt forsinket med linken til den Internasjonale Samlingen. Jeg håper dere tilgir meg dette. Foredragene som blir streamet direkte vil også bli lagret og dere kan klikke dere inn på opptakene og se det dere eventuelt har gått glipp av.

Klikk her for å komme til direktesendingen fra Adyar.

Klikk her for å komme til Youtube-siden med opptak fra årets og tidligere års samlinger.

Da er jeg nødt til å skynde meg videre til neste post på programmet. Gleder meg til jeg kommer tilbake og får møte dere alle igjen og dele med dere hva jeg har vært med på her i fantastiske Adyar.

 

Med vennlig hilsen,

Andreas Mikael Isberg

Organisasjonssekretær

 

 

En esoterisk tilnærming til lykke

22406443_10211960990073118_6423915558364407622_nAlle søker lykken. Noen tenker at den kan nås ved å tilegne seg eiendeler, makt eller stilling, men mange har funnet at dette ikke nødvendigvis er sant. Andre tror at åndelighet kan lede dem til lykke, bare for å oppdage at en åndelig disiplin ofte innebærer anstrengelse, indre konflikt og forsakelse. Så mange undrer seg over hva lykke er. Er det overhode mulig å oppnå? Bli med å undersøke lykkens natur fra et esoterisk perspektiv og oppdag hvordan den kan blomstre i ditt eget liv.

Østfold fylkeslag av Teosofisk Samfunn i Norge ønsker velkommen til foredrag og dialog søndag 29.10.2017 kl 16.00-17.30.

Det vil også være meditasjonssamling kl. 15.00-15.45. Det vil bli veiledet meditasjon i ca 20 minutter og rom for spørsmål og svar rundt teosofisk meditasjonspraksis.

Klikk deg inn på vår Facebook-side for mer informasjon.

To korte foredrag av Jiddu Krishnamurti

JKrishnamurti

Akershus fylkeslag (Strømmen) vil søndag 01.10.2017, kl 17.15, vise to korte foredrag av J. Krishnamurti:

1. «Are there different levels of consciousness?»
2. «What is enlightenment?»

Til sammen tar disse to foredragene ca 1/2 time. Vi vil ha en drøftelse etter foredragene.

Vi starter med en enkel meditasjon. Etter foredragene blir det enkel bevertning og tid til drøftelser.

Ta gjerne med venner og kjente som kan være interessert i disse temaene.

Kontaktpersoner:
Halldor: 926 55 954/ 63 84 40 18
Audun: 905 68 474
Jan Helge: 978 20 118

Vel møtt!

 

Sommerhilsen fra den nye organisasjonssekretæren

Kjære medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn,

Andreas Mikael Isberghåper dere alle har hatt en god sommer og at dere har samlet nye krefter i lyset av solen som vi har vært så heldige å se så mye til i sommer (i alle fall her på østlandet), og at dere er klare for en spennende høst med nye temaer, hyggelig samvær og kilder til indre fordypning.

Siden i våres har det skjedd noen endringer i Teosofisk Samfunn i Norge som jeg ønsker å dele med dere her.

2. april 2017 overtok jeg vervet som organisasjonssekretær i Teosofisk Samfunn i Norge. I den anledning vil jeg rette en stor takk til Saleh Noshie, vår tidligere organisasjonssekretær, som i en utfordrende periode har holdt liv i Samfunnet. Jeg vil også takke Agnes Gåsemyr, Chittaranjan Sathapathy, Pablo Sender, Tim Boyd, og de mange andre medlemmene som har har inspirert meg gjennom en årrekke og som har vært med på å modernisere og aktualisere Samfunnet. En spesiell takk går også til min gode venn Sonny Gustavsson, fra Teosofisk Samfunn i Sverige, som gjennom våre engasjerende samtaler og begeistrende overtalelsesevne overbeviste meg om at dette var noe jeg burde tørre å gjøre.

Vervet som organisasjonssekretær er noe jeg har tatt fatt på med stor ydmykhet og jeg ser på det som et stort ansvar å tre inn i rekken av fremstående medlemmer som har innehatt dette vervet tidligere og videreføre deres arbeid. Det er mitt håp at jeg kan være med på å bidra til holde den teosofiske bevegelse levende her i Norge. Jeg opplever at Teosofisk Samfunn i Norge, og internasjonalt, har en fornyet aktualitet i vår tid.

Da Teosofisk Samfunn ble stiftet i 1875 i USA og startet det vi i dag omtaler som “den moderne teosofiske bevegelsen”, var det i en tid hvor slaveriet var avskaffet kun et tiår tidligere, hvor den industrielle revolusjonen akkurat var i ferd med å spre seg fra Europa til USA, og troen på en naturvitenskap som kunne forklare alt med et mekanisk verdensbilde var sterk. Det var en tid da koloniene fortsatt blomstret og den rasistiske forestillingen om de hvite europeeres overlegenhet rådet. Det var i denne tiden at Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, og de andre pionerene i Teosofisk Samfunn, introduserte den revolusjonerende tankene om menneskeslektens universelle brorskap, verdens og tilværelsens grunnleggende enhet og samhørighet, og at det finnes en tidløs, dyp visdom uttrykket i alle verdens visdomstradisjoner.

I dag er disse tankene nærmest blitt allemannseie og ord og uttrykk som “Reinkarnasjon”, “Karma”, “Chakra”, “Meditasjon”, “Yoga”, etc, er kjent for de fleste. På den tiden da den moderne teosofiske bevegelsen startet var de derimot ukjent for de fleste, og det er i stor grad takket være den tidens medlemmers uttrettelige innsats for å gjøre visdomstradisjonene kjent for allmennheten- spesielt østens buddhistiske og hinduistiske tradisjoner, at dette i dag er tilfellet.

Ser vi på verden i dag, ser vi at det arbeidet de teosofiske pionerene gjorde har hatt en stor og positiv innflytelse på verden. Samtidig ser vi at denne kunnskap om visdomstradisjonen i seg selv ikke er nok og det at fortsatt eksisterer steile ideologiske, religiøse og sosiale fronter. Det kreves mer for å skape fred i verden.

Det er her jeg tenker at Teosofisk Samfunn har en fornyet aktualitet og rolle i vår tid og det er mitt håp at Teosofisk Samfunn kan bli en arena hvor mennesker av ulik bakgrunn – sosial, kulturell eller religiøs, kan komme sammen for å lære mer om hverandre i en atmosfære av gjensidig respekt å plante en kime til fredelig sameksistes. Om vi et lite øyeblikk kunne åpne våre sinn og fordomsfritt å gå i dybden av våre visdomstradisjoner, kaste et blikk inn i vårt eget indre, er jeg sikker på at vi vil kunne oppdage de evige sannheter og lovmessigheter som ligger til grunn for dem alle. Kanskje vil dette kunne avsløre den underliggende realitet vi alle deler og synliggjørevårt universelle brorskap, og vekke våre følelse av samhørighet, medfølelse og medmenneskelighet.

Under Teosofisk Samfunns motto: satyam nasti paro dharma (“Det finnes ingen doktirne høyere enn sannheten”) og hengivelse til samfunnets tre formål, er det min overbevisning at dette kan skje.

De kommende årene vil jeg arbeide for dannelsen av lokallag hvor medlemmer og venner av Teosofisk Samfunn kan komme sammen for studier, dialog og meditasjon, og slik komme til selvinnsikt og erkjennelse av livets realiteter i en ånd av sant, universelt brorskap.

Videre er det min plan og starte det langstiktige arbeidet med å etablere et nasjonalt teosofisk senter og bibliotek i, eller nær, hovedstaden, samt å blåse liv i den teosofiske sommerskolen, som i tidligere år har vært en kilde til innsikt, erkjennelse og inspirasjon.

Jeg håper å treffe både gamle venner og nye bekjentskap i høsten som kommer, fra dypet av mitt hjerte sender jeg dere alle et ønske om sann fred, sann frihet og sann lykke for dere alle.

 

Med vennlig hilsen,

Andreas Mikael Isberg

Organisasjonssekretær,
Teosofisk Samfunn i Norge