Blavatskys meditasjonsdiagram

Søndag 4. juli kl. 17:15 vil Torstein A. Tobiassen gi en generell oversikt over Helena Petrovna Blavatskys Meditasjonsdiagram. Diagrammet ble diktert av Blavatsky i 1887 – 1888 i London til E.T. Sturdy. Han tilhørte hennes indre gruppe. Hun var på dette tidspunktet allerede helsemessig svekket, og døde 8. mai 1891. Diagrammet kom først på trykk på 1940 – tallet.

Etter innledningen åpnes det opp for dialog, ledet av en ordstyrer.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet foregår på Zoom.
Bli med på Zoom møtet: Lenke til Zoom

Hvis du ikke kommer rett inn kan du logge på med
Meeting ID: 916 6866 4038 Passord: 375608

Hvis du logger deg på før kl. 17.00, vil du bli satt i venterommet. Jeg slipper deg inn når klokken er 17.00.

Hvis du ikke kommer inn på Zoom, ta kontakt med Hildi (tlf. 413  94 122 ). Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

Teosofisk samfunn i Norge – et tilbakeblikk

Søndag 6. juni kl. 17.15 vil Torstein Tobiassen gi en oversikt over historien til Teosofisk Samfunn i Norge.

Tobiassen vil ta for seg den perioden han var generalsekretær i dette Samfunnet. Han vil gi en summarisk oversikt som danner utgangspunkt for spørsmål og menings-utveksling. Han vil også presentere Helena Petrovna Blavatskys (1831-1891) «Meditation Diagram». 

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 
Møtet foregår på Teams. Klikk her for å bli med på møtet. Om du ikke har Teams-app installert på maskinen din, velger du bare «Fortsett i denne nettleseren».  Kommer du ikke inn på Teams? Ta kontakt med Andreas: 479 78 355


Du må logge deg på Teams et kvarter før møtet begynner. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.


Vel møtt!

Livets enhet i lys religion, vitenskap og filosofi

Søndag 2. mai, kl. 17.15, vil Andreas Mikael Isberg dele noen refleksjoner rundt teosofiens lære om Livets enhet med utgangspunkt i tanker fremmet av Thomas Paine, Stephen Hawking og Baruch Spinoza. Etter innledningen vil det åpnes for dialog rundt hva et slikt monistisk livssyn kan innebære og om det kan relateres til den moderne teosofiske bevegelsens formål om å danne et universelt brorskap uten hensyn til rase, tro, seksuell legning eller sosial stilling.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Møtet finner sted på Teams.

Du må logge deg på Teams et kvarter før møtet begynner. Linken finner du her Møtet finner sted 2. mai kl. 17.15 på Teams. Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!
Se mindre

Simone Weil

Simone WeilSøndag 4. april vil Audun Solberg holde foredraget «Mystikeren, filosofen, læreren, den politiske aktivisten og arbeideren Simone Weil, og hennes beskrivelse av og hennes tro på kjærlighet og rettferdighet»

Simone Weil (1909 – 1943) levde et intenst liv, der hun prøvde, og i stor grad klarte (i hvert fall slik foredragsholder ser det), og leve livet i tråd med egen tro og egne idealer. Audun tar utgangspunkt i 2 essays av Aasmund Brynildsen, som handler om Weils liv og tanker, samt blant annet Brynildsens oversettelse av Weils tekst «Kjærlighet til nesten». Andre tekstreferanser forekommer også. Blant annet oversettelser av Signe Kårstad og Christine Amadou. Etter foredraget vil det være mulig å stille spørsmål, samt diskutere tematikken.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

NB! Møtet finner sted på Teams og ikke som tidligere på Skype! Bli med på datamaskinen eller mobilappen. Klikk her for å bli med på møtet (Om du ikke har Teams-app installert på maskinen din velger du bare «Fortsett i denne nettleseren» )

Kommer du ikke inn på Teams? Ta kontakt med Andreas: 479 78 355
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

ER SRI RAMAKRISHNAS ORD AKTUELLE FOR OSS I DAG?

På søndag 7. mars kl. 17.15 vil Jan Helge fortelle litt om Sri Ramakrishna, denne svært spesielle mannen som ble født i 1836 i en liten landsby noen kilometer fra Kolkata, i Vest-Bengal, øst i India.

Hvem var han? Hva var det ved hans ord og vesen som tiltrakk seg tusenvis av mennesker, ikke bare tilhengere av hinduismen (eg. Sanatana Dharma, «den evige veien»), men også mennesker fra ulike religioner og spiritualiteter? Er Sri Ramakrishnas ord aktuelle for oss i dag?

Jan Helge vil forsøke å besvare disse spørsmålene og i tillegg si litt om hvorfor Sri Ramakrishnas ord betyr mye for ham.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. 

NB! Møtet finner sted på Teams og ikke som tidligere på Skype! 

Klikk her for å bli med i møtet

Du kan logge deg på et kvarter før møtet begynner.

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Falske brev med Teosofisk Samfunns logo

Teosofisk Samfunn i Norge (TSN) har i den senere tid fått henvendelser fra flere som forteller at de har fått brev fra noen som gir seg ut for å være Teosofisk Samfunn, hvor også Samfunnets logo og ordene ‘TS 1971-1972’ og ‘Mennesket – hvorfra, hvorhen’ er påført. Brevene tar for seg temaer som krig, penger og fred, fremmer bestemte politiske synspunkter, forherliger rasedyrkelse og advarer mot raseblanding.

Enhver som kjenner til Teosofisk Samfunn og dets tre formål, forstår selvsagt at disse brevene ikke kommer fra Samfunnet.


I løpet av kort tid har vi som nevnt, fått flere henvendelser om slike brev. Vi kan ikke se bort ifra at vi får enda flere henvendelser. Det kan også være at brev er sendt til andre som ikke sier ifra om det.

Teosofisk Samfunn i Norge ser svært alvorlig på dette og kommer derfor til å politianmelde ovenstående forhold.

Brobygging mellom spiritualitet og vitenskap

Søndag 7. februar vil Halldór Bragason snakke om brobygging mellom vitenskap og spiritualitet. Foredraget tidligere holdt av Halldór Haraldsson i Teosofisk samfunn på Island og er oversatt av Halldór Bragason.

Lenge før kvantefysikken avdekket kvarker – protonenes og nøytronenes byggesteiner, påpekte Blavatsky (1831-1891) at atomene ikke var de minste partiklene i oss selv og i alt som omgir oss. Dette er ett av flere eksempler på innsikter hun fikk uten å gå via naturvitenskapelige metoder, men som i dag bekreftes i kvantefysikken.

Dette foredraget undersøker ulike innfalsvinkler til forståelse av menneskelige fenomener. Foredraget forsøker å bygge en bro mellom en spirituell og vitenskapelig tilnærming til denne forståelsen.

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge. Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din Skype adresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på Skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 7. februar kl. 17.15 på Skype.
Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg (tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet. Vel møtt!

Mester Eckhart


Teosofisk Samfunns oppgave er å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet.

I dette foredraget, søndag 3. januar, vil Audun Solberg holde foredraget «Mester Eckhart». Audun har tidligere holdt foredrag om Tao (kinesisk mystikk). I dette foredraget vil han snakke om den kristne mystikeren, Mester Eckharts, beskrivelse av Gud, og hvordan mennesker kan nærme seg Gud og forvandles til «det menneske det egentlig er».

Synspunkter og meninger presentert av foredragsholderen og andre i løpet av programmet representerer ikke nødvendigvis Teosofisk Samfunn i Norge.

Møtet finner sted på Skype. Du må derfor sende din Skype adresse til hildibr@hotmail.com slik at du kan få en personlig invitasjon til møtet. Du må logge deg på Skype minst et kvarter før møtet begynner.

Møtet finner sted 3. januar kl. 17.15 på Skype

Ta gjerne kontakt med koordinator, Audun Solberg
(tlf. 905 68 474) ved spørsmål om arrangementet.

Vel møtt!

Tidsskriftet The Theosophist

Vol142No3 Dec2020 Cover

Teosofisk Samfunn i Norge gjør oppmerksom på at det er mulig å laste ned Samfunnets internasjonale tidsskrift, The Theosophist, gratis. Du finner det ved å gå inn på ts-adyar.org (The Theosophical Society International Headquarters Adyar), klikker på «Learn» og deretter på «Books and Magazines«. På vår internasjonale hjemmeside har du også anledning til å abonnere gratis på Adyar eNewsletters.

TEOSOFISK SAMFUNN 145 ÅR

Kjære medlemmer i Teosofisk Samfunn og andre teosofi interesserte!

I dag, 17. november 2020, er det nøyaktig 145 år siden Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge og noen andre dannet Teosofisk Samfunn (Theosophical Society) i New York.

Samfunnets internasjonale hovedkontor ble flyttet til Adyar (Chennai) i India i 1905, hvor det fortsatt ligger og har nå seksjoner, losjer, mindre grupper og frittstående medlemmer spredt rundt omkring i alle verdensdeler. I Norge har vi per dags dato to lokale grupper – én på Strømmen og én i Moss (begge i Viken fylke) – samt Losje Dharma i Oslo.

Siden mars og frem til nå har vi fra Strømmen lokallag første søndag i hver måned holdt foredrag på Skype grunnen corona-pandemien. Vi gleder oss naturligvis til vi igjen kan åpne for fysiske møter.

Noen har spurt om hva Teosofisk Samfunns oppgave er. Svaret på det er at det ser det som sin oppgave å tjene menneskeheten gjennom å kultivere en stadig dypere forståelse og erkjennelse av den tidløse visdommen, åndelig selvforvandling og alt livs enhet. I det første av Samfunnets tre formål sies det at vi ønsker «å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge». Når vi observerer de mange konflikter i verden som kan springe ut av uvitenhet, fordommer og manglende selvinnsikt og samtidig reflekterer over Teosofisk Samfunns oppgave og dets formål, ser vi at teosofien fortsatt har en viktig plass i verden.

Alt godt ønskes dere alle fra

Jan Helge Francesco Olsen, organisasjonssekretær i Teosofisk Samfunn i Norge